Filipstads kommun startsida

Kontaktuppgifter socialförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga chefer inom socialförvaltningen.


Kontaktuppgifter socialförvaltningen

Titel

Namn

Telefon

E-post

Socialchef

Åsa Andersson

0590-60 88 03

asa.andersson@filipstad.se

Verksamhets­chef funktionsstöd

Katarina Hammargren

0590-612 52

katarina.hammargren@filipstad.se

Verksamhets­chef vård- och omsorg

Eva- Lena Svensson

0590-611­ 93

eva-lena.svensson@filipstad.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Marie Berggren

0590-613 89

marie.berggren@filipstad.se

IFO chef barn- och unga

Karoline Larsson

0590-611 21

karoline.larsson@filipstad.se

IFO chef vuxen och ekonomi

Linda Högberg

0590-613 55

linda.hogberg@filipstad.se

Enhetschef kommunrehab

Lina Eriksson

0590-17 31 09

lina.eriksson@filipstad.se

Enhetschef hemsjukvården

Sofie Lovsjö

0590-614 56

sofie.lovsjo@filipstad.se

Enhetschef AIE

Mazlum Dogan

0590-60 88 54

mazlum.dogan@filipstad.se

Förvaltnings-sekreterare

Mondira Hedlund

0590-612 64

mondira.hedlund@filipstad.se