Filipstads kommun startsida

Bostadsanpassning

Kommunen lämnar bidrag för vissa åtgärder som behövs för att personer med funktionedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt.

Bostadsanpassning syftar till att möjliggöra att en person med funktionsnedsättning kan bo kvar i sin bostad och att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för personen med funktionsnedsättning. Kommunen svarar för att bidrag lämnas till anpassning av bostäder enligt bestämmelserna i lagen om bostadsanpassning.

Kommunen svarar för att bidrag lämnas till anpassning av bostäder enligt bestämmelserna i lagen.

Vem kan få bidrag och till vad kan man få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en permanent bostad med hyres- eller bostadsrätt.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner och för åtgärder i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för personen med funktionsnedsättning.

Behovet av åtgärderna ska vara långvarigt eller bestående.

Byte av bostad

Vid byte av bostad är det viktigt att du väljer bostad som är lämplig med tanke på dina behov. Möjligheterna att få anpassning vid flytt till ny bostad är därför begränsade.

Göra en ansökan, vad krävs?

Ansökan ska alltid göras innan några åtgärder är påbörjade, för att möjliggöra en riktigt bedömning av om åtgärden är nödvändig eller inte.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs till Kommunrehab, handläggare Elisabeth Wiker, på en särskild blankett, eller via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Till ansökan ska ett intyg, av en sakkunnig, bifogas. Intyg skrivs oftast av en arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. I vissa fall kan även ett läkarintyg krävas.

Ett skriftligt beslut skickas alltid till den sökande. I beslutet finns en anvisning om hur beslutet kan överklagas, i första hand till förvaltningsrätten, om den sökande inte är nöjd med beslutet.

Mer om bostadsanpassning finns att läsa på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ansök

Ansökningsblankett rekvireras från Kommunrehab eller via vår sida med blanketter (e-tjänster) Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten, så hör av dig till Kommunrehab.

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad