Filipstads kommun startsida

Kommunrehabiliteringen

Kommunrehab bedriver rehabilitering som syftar till att personer med nedsatt aktivitets- och/eller funktionsförmåga ska förbättras och uppnå bästa möjliga förmåga. Detta för att kunna leva aktivt och så självständigt som möjligt i sitt dagliga liv och därmed få ökad livskvalitet.

Målsättningen är att möjliggöra för personer med aktivitets- och/eller funktionsnedsättning att vistas i sin hemmiljö i så stor utsträckning som möjligt.

Kommunrehab omfattar arbetsterapi, sjukgymnastik/fysioterapi, dagverksamhet, hjälpmedelsverksamhet och bostadsanpassning.

Kommunrehab finns på plan 3 i samma byggnad som Vårdcentralen Filipstad.

Kontakta oss på Kommunrehab på telefon: 0590-613 80. Telefontider måndag-fredag klockan 08.00-9.00, eller via e-post: kommunrehab@filipstad.se

Arbetsterapi

Arbetsterapi syftar till att hjälpa människor som på grund av skada eller sjukdom riskerar att få eller har fått svårigheter att klara sig i det dagliga livet. Det kan innebära hjälp med träning av den enskildes egna förmågor och användandet av tekniska hjälpmedel.

Den som är beviljad omfattande insatser från hemvården, betalar ingen avgift för arbetsterapi/fysioterapi. Övriga betalar per besök och en maxavgift per månad finns.

Sjukgymnastik/Fysioterapi

Sjukgymnastik/Fysioterapi syftar till att träna upp förlorade funktioner efter skada eller sjukdom. Syftet kan även vara att behålla funktioner som annars riskerar försämras, eller försämras snabbare.

Den som är beviljad omfattande insatser från hemvården, betalar ingen avgift för arbetsterapi/fysioterapi. Övriga betalar per besök och en maxavgift per månad finns.

Hjälpmedel

Syftet med att använda hjälpmedel är att man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Kommunen ansvarar för en stor del av de hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning kan behöva. Hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster och i vissa fall av distriktssköterska eller sjuksköterska.

Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten/fysioterapeuten gör en bedömning av den enskildes behov av hjälpmedel och provar ut rätt hjälpmedel i samverkan med den enskilde. Hjälpmedelsteknikern ansvarar för teknisk service, till exempel montering och reparation.

I Värmland finns en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden, där Filipstads kommun ingår. Nämnden har fattat beslut om vilka riktlinjer som ska gälla för förskrivning av hjälpmedel och vem som bär kostnadsansvaret för hjälpmedlet. Alla hjälpmedel är kostnadsfria och betraktas som ett lån. Om behovet av hjälpmedlet av någon orsak skulle upphöra, ska det återlämnas. Ibland förändras behovet av hjälpmedel och nya lösningar diskuteras då.

Som användare av hjälpmedel har den enskilde ansvar för att använda hjälpmedlet enligt instruktionerna, följa bruksanvisningar och ansvara för skötsel och förvaring på lämplig plats. Om hjälpmedlet inte fungerar eller går sönder tar den enskilde kontakt med Kommunrehab, som ansvarar för reparation eller utbyte av hjälpmedlet. Om den enskilde själv inte klarar att ta ansvar för detta, så övergår ansvaret till närstående och/eller omvårdnadspersonalen.

Kommunen ansvarar för många olika hjälpmedel som behövs för den dagliga livsföringen till exempel toalettstolsförhöjning, badbräda, rollator, rullstol. Regionen ansvarar för till exempel syn- och hörselhjälpmedel, el-rullstolar och kommunikationshjälpmedel.

Vid behov av hjälpmedel under en kortare tid kan du hyra från kommunens hjälpmedelsverksamhet. Du kan ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara av vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är:

 • Manuell rullstol och transportrullstol
 • Arbetsstol
 • Portabel ramp
 • Duschpall
 • Toaförhöjning
 • Förhöjningsklossar till säng
 • Rollator och gåstativ

Du kan även hyra hjälpmedel för tillfälligt behov, till exempel till fritidsboende, vid resa eller annan tillfällig aktivitet.

Har du ett långvarigt behov av hjälpmedel sker som vanligt en förskrivning av legitimerad personal. Du betalar en avgift för bedömningen men inte för hjälpmedlet. Förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta. Allt dokumenteras i journal och detta innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Om du har frågor om hjälpmedel och/eller behov av hjälpmedel så kan du alltid vända dig till Kommunrehab.

Eget ansvar

Ditt ansvar för egenvård tydliggörs alltmer inom hälso- och sjukvården och det ökade egenansvaret för hjälpmedel är en del av detta. Ett sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenansvar är att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Hjälpmedel som du måste köpa själv är till exempel:

 • Matlagningshjälpmedel
 • Bestick och muggar
 • Sax
 • Griptång och strumppådragare
 • Enkel duschpall
 • Stödkäpp
 • Förhöjningsdyna

Många av dessa produkter går att köpa i affärer, apotek, postorder och via webshop.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning syftar till att möjliggöra att en person med funktionsnedsättning kan bo kvar i sin bostad och att bostaden ska vara ändamålsenlig. Ansökan görs på en särskild blankett eller e-tjänst. Till ansökan ska ett intyg, av en sakkunnig, bifogas, oftast en arbetsterapeut eller en sjukgymnast/fysioterapeut. Läs mer om bostadsanpassning här. 

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten, så hör av dig till Kommunrehab.

Dagverksamhet

Dagaktiviteter syftar i första hand till socialt umgänge med andra och den som vill kan delta i till exempel gruppgymnastik eller andra aktiviteter. Ibland ordnas särskilda aktiviteter till exempel utflykter.

Vid PH-center bedrivs dagaktiviteter 2 dagar i veckan, tisdag och fredag, klockan 13.00-16.00. Alla pensionärer och personer med funktionsnedsättning är välkomna. Den som vill delta behöver inte boka tid eller ha ett biståndsbeslut.

Telefonnummer:

0590‑613 83

Telefonnummer:

0590‑17 31 09

Telefonnummer:

0590‑613 85 eller 070‑325 24 97

Telefonnummer:

0590‑17 31 09

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Mer info

Rörlig banner med text: 1177 vårdguiden, hitta rätt hjälpmedel.

1177 - Tema Hjälpmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du hitta fakta om hjälpmedel och få information om hur det går till att få ett hjälpmedel.