Filipstads kommun startsida

Hälso och sjukvård

Vid en sjö en sommardag med vass närmast i bild och ett träd som hänger över sjön

Det är kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som gör insatser hos dig som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården.

I första hand får du vård vid din vårdcentral. Om du av olika skäl inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand, eller med hjälp av anhöriga och behöver hälso- och sjukvård under en längre period, kan du få hälso- och sjukvård i hemmet. Det är dina behov som avgör om du kan få denna hjälp i hemmet.

Om du är i behov av rehabilitering hemma eller på ett särskilt boende kan du få hjälp med rehabiliteringsinsatser. Målet med rehabiliteringen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Mer info

Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du hitta fakta om patientnämnden som är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål utveckla hälso- och sjukvård och folktandvården i Region Värmland, vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal.

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad