Filipstads kommun startsida

Överförmyndarnämnd - god man, förvaltare och förmyndare

Äldre kvinna och yngre man tittar på varandra och ler

God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper dig och träder in i ditt ställe. Vilket begrepp som används beror på i vilken situation du som får hjälp befinner dig. Det beror också på i vilken utsträckning den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren får träda in i ditt ställe. Filipstad, Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd.

God man

Om du beviljas god man ska den personen som utses till god man hjälpa dig och ge dig råd. Du har kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du till exempel kan ingå avtal eller ge bort egendom. Den gode mannen måste ha ditt samtycke för alla rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen. Om du saknar förmåga att ge ditt samtycke får din gode man genomföra rättshandlingar inom ramen för sitt uppdrag. Det ska då ske med ditt bästa som utgångspunkt.

Förvaltare

Om du får en förvaltare har den personen rätt att genomföra rättshandlingar för din räkning utan att du ger ditt samtycke. Men det gäller bara sådana uppgifter som ingår i förvaltarens uppdrag. Förvaltaren ska alltid utgå från vad som är bäst för dig.

Förmyndare

Huvudregeln är att barnens båda föräldrar är vårdnadshavare och förmyndare. De utövar gemensamt förmyndarskapet för sina barn som är under 18 år.

Om barnet mister en av sina föräldrar, fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är avlidna eller av annan anledning inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir då automatiskt förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutar annorlunda.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn ska tilldelas en god man. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen.

Lagrum

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalken. Bestämmelserna finns i kapitel 11, paragraf 4 respektive 7.

Stort behov av gode män i Värmland

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna.

Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Vill du hjälpa till?

Vill du veta mer om vad man gör som god man? Skicka in dina kontaktuppgifter via kristinehamn.se/godman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så tar en handläggare kontakt med dig.

Om överförmyndarnämnden i Värmland

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lagen ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommun ingår i Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Är du intresserad av att få veta mer?

Östra Värmlands överförmyndarnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att höra av dig till överförmyndarnämnden enligt kontaktuppgifter nedan:

Logga: Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Telefonnummer:

0550‑869 90

Besöksadress:

Kommunkontoret Uroxen, Kungsgatan 30, Kristinehamn. 

Postadress:

90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd
681 84  Kristinehamn

Öppettider:

Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00. Receptionen är öppen för inlämning/begäran om handlingar: Måndag – fredag 07.30–16.00 (lunchstängt 12.00–13.00).