Filipstads kommun startsida

Överförmyndarnämnd - god man

Äldre kvinna och yngre man tittar på varandra och ler

Filipstad tillsammans med Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd.

Stort behov av gode män i Värmland

Många kommuner har svårt att rekrytera personer som vill åta sig uppdraget som god man. Detta gäller även de värmländska kommunerna.

Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Vem behöver god man?

Idag är det inte bara äldre eller sjuka människor som är i behov av en god man. Det finns även en ökande mängd unga människor med problematik och diagnoser som behöver stöd.

Vill du hjälpa till?

Vill du veta mer om vad man gör som god man? Skicka in dina kontaktuppgifter via kristinehamn.se/godman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så tar en handläggare kontakt med dig.

Om överförmyndarnämnden i Värmland

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lagen ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommun ingår i Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Är du intresserad av att få veta mer?
Läs mer om överförmyndarverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att höra av dig till överförmyndarnämnden:

Logga: Östra Värmlands överförmyndarnämnd

Kontaktinformation Överförmyndarnämnden

Telefonnummer
0550‑869 90
Öppettider
Måndag-torsdag 10.00-12.00