Filipstads kommun startsida

Arbetsmarknads- och integrations­enheten (AIE)

Utanför Arbetsmarknads- och integrations­enhetens byggnad. Höstlöv på marken utanför den röda byggnaden

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten i Filipstad riktar sig till medborgare som tillfälligt eller under en längre period behöver stöd för att nå egen försörjning.

Enheten arbetar med arbetsmarknadsfrågor.

Att nå egen försörjning och att bli självständig är en förutsättning för ett rikare liv.

AIE arbetar också för att underlätta pensionärernas vardag i form av tjänster som förhindrar fallolyckor, gräsklippning, snöskottning med mera mot en mindre ersättning.

Enheten har ett nära samarbete med Vuxenutbildningen, Näringslivskontoret och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även med andra kommuner främst inom region Värmland.

För att lyckas skapar vi arenor där vi erbjuder insatser utifrån uppdraget och, framför allt, individens behov och förutsättningar.

AIE har på kort tid blivit en välbesökt mötesplats för kommunens medborgare och arbetsmetoder har utvecklats och arbetats fram. Det hela bygger på ett förtroendefullt arbetssätt från samtliga verksamheter med individen i fokus.

Här finns information om AIE:s verksamheter.

Telefonnummer:

0590‑60 88 54

Besöksadress:

Hertig Filipsgatan 10

Postadress:

Box 303
Filipstad

Öppettider:

Måndag-fredag 08.00-17.00

Undersidor