Filipstads kommun startsida

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens (AIE:s) verksamheter

Tom parkbänk med gräs, små stenar och blomlådor bredvid

Arbetsmarknadsenheten har individer i praktik, anställningar och utbildning med stöd i olika former. Samarbete sker med både offentlig och privat sektor.

Vi kartlägger, matchar, validerar och planerar för individen utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter. Tillsammans gör vi en planering som är rimlig och möjlig.

Enhetschef

Mazlum Dogan
0590‑608 854
mazlum.dogan@filipstad.se

Administration

Fakturahantering

Mazlum Dogan
0590‑608 854
mazlum.dogan@filipstad.se

Café Eken

Café Eken finns på kommunhuset och nyttjas av kommunens personal och boende på trygghetsboendet. På caféet finns möjlighet till praktik och anställningar i olika former för att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson

Adela Kamran
0590‑611 69
adela.kamran@filipstad.se

Drivkraften/Finsam

Drivkraften Filipstad är ett Finsamprojekt inom samordningsförbundet Östra Värmland.

Projektmål: Att utföra och arbeta fram nya metoder för inträde i arbetsmarknadsaktiviteter på uppdrag av finansiärerna och samverkansparterna, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten Filipstads Kommun, Region Värmland och Försäkringskassan. Deltagare med ohälsa prioriteras. Tjänstedesign är en av metoderna som används för att utveckla tjänsten utifrån individens perspektiv och behov. Det handlar om att stärka deltagarna på olika sätt och finna den egna drivkraften för att komma ut i jobb eller studier.

Kontaktperson

Erica Ljungdahl
0590‑608 852
erica.ljungdahl@filipstad.se

Kompetenscentrum KC

Fixartjänst

Vi erbjuder kostnadsfria tjänster för pensionärer och personer med funktionsvariation för att öka säkerheten och tryggheten i hemmet. Här ingår bland annat att byta glödlampor, batterier och gardiner, sätta upp tavlor och testa brandvarnare för att undvika fallolyckor. Fixartjänst kan även vara kommunal verksamhet behjälplig med viss möbelhantering.

Bokning och Information
0590‑611 66

Kontaktpersoner

Mattis Persson
0590‑612 22
mattis.persson@filipstad.se

Anna Persson
0590‑611 29
anna.persson@filipstad.se

Mats Nilsson
0590-616 93
mats.nilsson@filipstad.se

Pensionärshjälpen

Målsättningen är att hjälpa ålderspensionärer och rörelsehindrade individer med avsikt att de ska kunna bo kvar i sina egna boenden. Vi utför tjänster till självkostnadspris, till exempel gräsklippning och snöskottning. Vi tillhandahåller endast tjänster för dig som är fast boende i Filipstads kommun.

Bokning och Information
0590‑611 66

Lindengruppen

Vi tränar oss inför en framtida arbetsmarknad. I vår verksamhet ingår gräsklippning på Linden och i Möjligheternas trädgård. Vi hjälper också till med att klippa, trimma och städa fotbollsplanen i Persberg. På vintern hjälper vi till med städning av bandylokaler, skytteföreningens lokal och stallets cafeteria. Vi skottar också snö på Linden, i Möjligheternas trädgård och vid bandyplanen.

Kontaktperson

Stefan Johansson
0590‑608 866
stefan.johansson77@filipstad.se

Mottagningsenhet/Anvisningar

Enhet som tar emot anvisningar (remisser) från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Region Värmland samt (IFO) Individ- och familjeomsorg.

Huvuduppgift inom enheten är att ta emot, kartlägga samt stegförflytta individen till studier eller praktik/arbete.

Kontaktpersoner

Annika Mithander
0590-615 29
annika.mithander@filipstad.se

Möjligheternas trädgård

Ligger vid ett vackert parkområde vid Skillerälven i Filipstad. Det är en mötesplats för kommunens innevånare där du kan njuta av blommor, träd, buskar och kryddväxter.

Möjligheternas trädgård är också till för medborgare som står en bit från ordinarie arbetsmarknad på grund av psykiska eller fysiska hinder. Genom park- och trädgårdsarbete i en harmonisk miljö och tillgång till stödsamtal ska medborgarna stärkas till vidare studier och arbete.

Kontaktperson

Jeanette Bergwall Berg
0590‑608 811
jeanette.bergwall@filipstad.se

Röjarlaget

Arbetar med kommunens centrala naturområden i Filipstad. Den dagliga verksamheten består av röjning och gräsklippning på kommunal mark samt snöskottning under vinterhalvåret. Vi utför även mindre snickeri- och målningsarbeten och arbetet utförs mestadels åt olika kommunala förvaltningar i hela kommunen.

Kontaktperson

Ingemar Karlsson
0590‑608 876
ingemar.karlsson@filipstad.se

Stepstone ESF

Information om ESF-projektet Stepstone.

Tvätteriet

Finns på Älvkullen (särskilt boende) och nyttjas av kommunens personal för tvätt och skötsel av arbetskläder. I tvätteriet finns möjlighet till praktik och anställningar i olika former för att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontaktperson

Ulrika Ribbing Johansson
0590‑611 44
ulrika.ribbing.johansson@filipstad.se

Besöksadress:

Hertig Filipsgatan 10

Postadress:

Box 303
Filipstad

Öppettider:

Måndag-fredag 08.00-17.00