Filipstads kommun startsida

Färdtjänst och sjukresor

Bild på Värmlandstrafiks logotyp

Färdtjänst är till för dig som har färdtjänsttillstånd. En sjukresa är en resa till och från sjukvården och tandvården.

Färdtjänst

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik.

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst. Det är sedan din kommun eller den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken som beslutar om du ska få färdtjänst. Beslutet tas utifrån hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller hur svårt du har att använda kollektiva färdmedel.

Du får ett färdtjänsttillstånd om du beviljas färdtjänst. Hur många resor du beviljas beror på vad du har för behov och var du bor. Ett färdtjänsttillstånd gäller för en viss period eller tills vidare.

Du behöver ringa och boka din resa med färdtjänst i förväg.

Det varierar mellan kommunerna hur mycket det kostar att resa med färdtjänst.

Ansökan, handläggning och beslut kring färdtjänst och riksfärdtjänst sköts av Värmlandstrafik på Värmlandstrafiks hemsida Länk till annan webbplats.

För att beställa färdtjänst ringer du 0771-32 32 00 (färdtjänsttillstånd krävs)

Sjukresa

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från ett vårdbesök. Du kan få ersättning för resor till:

  • Närmaste vårdcentral eller den vårdcentral där du är listad.
  • Valfritt sjukhus i länet inklusive Karlskoga lasarett.
  • Närmaste tandläkarmottagning och till tandvård vid sjukhus.
  • Högspecialiserad vård utanför länet efter remiss från verksamhet i vår region.

En sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik (buss och tåg) eller med servicelinjerna som går mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna. Du får alltid betala en egenavgift som är olika beroende på vilket färdmedel du klarar av att använda. Du betalar din egenavgift via faktura i efterhand.

Blankett för ansökan om ersättning för sjukresa Länk till annan webbplats.

När du har rest till vården och ska söka ersättning för din resa skickar du ifylld blankett tillsammans med eventuella tåg- och bussbiljetter till sjukreseenheten. Om du besökt privat vårdgivare, tandvård, laboratorium eller vårdgivare i annan region ska kvittot för vårdbesöket bifogas. Du kan få ersättning för en resa inom ett år från det du fick vård.

Boka din resa till och från vården med buss, tåg, servicelinje, Servicelinjen eller taxi hos Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00.