Filipstads kommun startsida

Våld i nära relationer

Det finns stöd att få om du själv eller någon i din närhet är utsatt för hot eller våld. Om läget är akut ring 112.

Våldsutsatta vuxna och barn har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet anpassas till varje enskild individ och det kan exempelvis handla om skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, hjälp till ett annat permanent boende, stöd i föräldrarollen och stöd i myndighetskontakter. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.

Vad är våld i en nära relation?

Det kan vara en eller flera personer som utövar kontrollen och våldet. Våld i nära relationer handlar ofta om mäns våld mot kvinnor i parrelationer, men kan också handla om kvinnors våld mot män, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld. När det gäller gruppen äldre och/eller funktionsnedsatta kan våldet även bestå av att vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till utövar våldet.

Kännetecknande för våld i en nära relation är att den som är utsatt ofta har ett starkt emotionellt band till utövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis i hemmet eller på platser där utomstående har dålig insyn och ökar ofta i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Olika typer av våld

Psykiskt våld

Kränkningar som med ord eller handling skrämmer och förnedrar. Psykiskt våld är ofta upptakten till fysiskt våld. Du utsätts för verbala kränkningar, skrik, hot och isolering. Kontroll av telefonsamtal, sms och mejl samt utagerande svartsjuka är andra exempel. Det kan vara vanligt att partnern hotar att du inte får ha barnen kvar eller försummar dina och/ eller barnens grundläggande behov.

Fysiskt våld

Våldet är ofta välplanerat och sker oftast i hemmet då man vet att ingen ser. Det kan även vara riktat så att skadorna inte ska synas och vara lätta att dölja. Du blir knuffad, fasthållen, skakad, nypen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Ekonomiskt våld

När man inte själv får bestämma över och ha tillgång till sina pengar och hamnar i ekonomisk beroendeställning. Du undanhålls era gemensamma pengar och tvingas visa upp kvitton på dina inköp. Din partner tvingar dig att skriva under lånehandlingar och/eller gör dig skuldsatt utan din vetskap.

Sexuellt våld

När man tvingas utföra sexuella handlingar mot sin vilja och/eller blir utsatt för oönskad beröring. Exempel på handlingar kan vara blickar, ord och smekningar eller när din partner tjatar om att ha samlag även om du inte vill. Du tvingas till att tillfredsställa någon annan, ha samlag eller att bli fotograferad/se på pornografi.

Materiellt våld samt våld mot djur

Personen man lever med riktar sin aggressivitet mot materiella ting, allt för att skapa obehag och rädsla. Din partner slår i väggar och dörrar, kastar, förstör materiella saker eller är våldsam mot ett husdjur. Ofta sådant som betyder mycket för dig.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld är olagligt och utmärker sig genom familjens kontroll över hedern hos flickor och pojkar. I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen. Det kan finnas regler, som att du inte får umgås med vem du vill eller ha sex förrän du har gift dig. Det här kallas heder. Om det gör att du blir dåligt behandlad kallas det hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan få hjälp om du är utsatt eller om du tvingas utsätta någon för hedersförtryck.

Flera personer kan kontrollera att du inte gör något fel. Du kan bli straffad om du bryter mot familjens eller släktens regler. Till exempel bli slagen, hotad, kallad för elaka saker. De kan till exempel säga att de skäms för dig, eller att du inte längre är en del av familjen. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Anhörigstöd

Anhörig är du som har en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, beroende eller missbruk behöver stöd. Oavsett om du är förälder, mor- eller farförälder, syskon, barn, make/make/partner, sambo, vän eller granne så finns anhörigstödet till för dig. Anhörigstödet i Filipstad erbjuder samtal, aktiviteter och andra tjänster. Välkommen att kontakta oss via länken nedan om du vill veta mer.

Anhörigstöd - Filipstads kommun Länk till annan webbplats.

Telefonnummer:

0590‑611 30

Öppettider:

Måndag 13.00-17.00, tisdag 08.00-12.00 och 14.30-17.00, onsdag 13.00-17.00, torsdag 08.00-12.00 och 14.30-17.00, fredag 13.00-17.00.

Efter kontorstid ring 112 och be att bli kopplad till Filipstads kommuns socialjour.

Undersidor