Filipstads kommun startsida

Missbruk och beroende

Dominobrickor i rad. Några har ramlat och några står upp

Har du problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Finns det någon i din närhet som du är bekymrad över eller som oroar sig över dig? Kontakta då oss.

Både du själv och anhöriga har möjlighet att få stöd och behandling i Filipstads kommun

Stöd du kan ansöka om vid missbruk/beroende

Behandling

För dig som behöver behandling för att minska eller för att bryta ditt missbruk eller beroende. Vi erbjuder olika former av behandling i kommunens öppenvård, både enskilt och/eller i grupp. Vi kartlägger och utreder också behovet för extern vård.

Kontaktperson

För dig som behöver stöd eller hjälp under en period i livet för att exempelvis kunna bryta isolering och delta mer i samhället.

Rehabiliterande sysselsättning

För dig som behöver en meningsfull sysselsättning, och/eller för dig som behöver stöd i att närma dig arbetslivet.

Stödboende

Kommunen har ett stödboende som erbjuds i det fall du är i behov av mer omfattande behandling för att klara av att bryta fortgående missbruk. Här erbjuder vi hela vårdkedjan, från ett liv i hemlöshet och missbruk, till ett nyktert och drogfritt liv i egen bostad.

Öppet stöd – här kan du ta direktkontakt utan en ansökan

Fria samtal – rådgivning, information och konsultation

Du erbjuds 5 samtal kring de behandlingsalternativ som finns. För dig som har ett behov av en kortare insats eller konsultation gällande din alkohol- och/eller drogkonsumtion. Fria samtal journalförs ej.

Öppet hus

Här kan du komma för att fika och umgås med andra i liknande situation. Till vårt öppna hus är du välkommen i vilket skick du än är i. Här finns personal och stöd nära till hands.

Besöksadress: Vikhyttegatan 14, 682 34 FILIPSTAD

Lokal: Öppenvårdens lokaler på plan 1.

Öppettider: onsdagar 08:30-10:00

Anhörigstöd

Lever du med, eller har någon i din närhet som har ett problematiskt bruk av alkohol/droger eller spel om pengar, kan du också vara hjälpt av stöd för att hantera det. Vi erbjuder samtal både i grupp och individuellt.

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Mottagningsenheten

Telefonnummer
0590‑611 30
Öppettider
Måndag- Fredag 08.00- 16.00, lunchstängt 12.00- 13.00