Filipstads kommun startsida

Ekonomi och försörjning

Grafisk bild person går upp för trappa gjord av mynt

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Kommunen erbjuder individanpassat stöd beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med.

Försörjningsstöd det som tidigare kallades socialbidrag omfattar dels ett schablonbidrag (riksnorm), dels bidrag till skäliga kostnader för vissa utgiftsposter.

Riksnormen skall täcka hushållets kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnomen bestäms av regeringen och grundas på officiella prisundersökningar. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska kostnader beräknas till ett högre belopp. Finns det särskilda skäl får socialtjänsten också i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå.

Rätten till ekonomiskt bistånd omfattar också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och fackavgift. Man skall genom biståndet ha en skälig levnadsnivå.

Socialnämnden måste göra en individuell bedömning av vad som är skäligt. Kommunen bör ta hänsyn till den sökandes faktiska kostnader och jämföra med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig. Det är viktigt att tänka på att försörjningsstödet påverkas av hela hushållets samlade inkomster och tillgångar.

Man har också möjlighet att ansöka om övrigt bistånd t ex avseende hemutrustning, resor, tandvård som inte är akut, med mera. Beslut gällande försörjningsstöd överklagas med förvaltningsbesvär.

Rätten till ekonomiskt bistånd påverkas av vad du själv gör för att nå egen försörjning. Ett avslagsbeslut har man alltid rätt att få skriftligt.

Om du har frågor kring ekonomi och försörjning eller vill göra en ansökan kontakta individ- och familjeomsorgens reception eller din handläggare. Ansöker du för första gången kan du även ta kontakt med mottagningsenheten.

Öppettider väntrummet

Måndag-fredag: 09.00-10.00, 10.30-12.00 samt 13.00-14.30

Telefonnummer:

0590‑612 78 
Faxnummer: 0590‑615 97

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 E

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Öppettider:

Reception: Måndag, onsdag och fredag: 09.00-10.00 samt 10.30-12.00. Tisdag och torsdag: 13.00-14.30

Telefonnummer:

0590‑611 30

Öppettider:

Måndag- Fredag 8.00-16.00 med lunchstängt mellan 12.00-13.00

Undersidor