Filipstads kommun startsida

Viktiga telefonnummer och jour

Närbild på mobil som hålls med två händer.

I nödsituation - ring 112. Då når du Ambulans, Räddningstjänst, Polis, Jourhavande läkare och Giftinformation.

Krissituation

 • 112 för nödsituationer
 • 113 13 ger information kring en pågående händelse

När det inte är bråttom

 • Ambulans, växel 054-835 405
 • Polis 114 14
 • Räddningstjänst 0586-636 00
 • Filipstads kommuns växel 0590-611 00
 • Jourhavande felanmälan VA-verk och utomhusledningar, Gator och vägar och Fastighet 0550-636 00 (på kontorstid kontakta Filipstads växel)
 • Giftinformation 010-456 67 00
 • Läkemedelsupplysningen 020-66 77 66
 • Bris, barnens hjälptelefon 116 111
 • Sjukvårdsrådgivning 1177