Filipstads kommun startsida

Krisberedskap

Grå låda med två broschyrer som hålls upp

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Barnens beredskapsbingo

Om det blir kris gäller det att ha koll! Det är vuxna som ansvarar för att barn är trygga i en kris. Nu har du chansen att kolla hur förberedda dina vuxna är. Här är en bingobricka med olika uppdrag som handlar om saker vi behöver varje dag, som mat, vatten, värme, kommunikation och övrigt. Hoppas du hittar en vuxen som har kriskoll och kryssa över alla rutor med uppdrag ni klarar av. Ju fler kryss, desto mer förberedda är ni!

Barnens beredskapsbingo (för utskrift) Pdf, 84 kB, öppnas i nytt fönster.

Ett kollage med olika utmaningar

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på. Den finns även på flera språk.

Läs mer om MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyren "Sju dagar"

Plötsligt går elen. Internet fungerar inte, det finns inget vatten i kranen. Du försöker ringa men signalerna går inte fram. Dagarna går. Det blir kallt inne, maten i kylen blir dålig och ditt betalkort fungerar inte. Vad gör du?

Vid en kris är det viktigt att veta hur du ska agera. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Samtidigt är det viktigt att hjälpa andra.

Utmana dig själv med scenariot i foldern "Sju dagar". Öva och diskutera med andra eller fundera på egen hand. Se hur du klarar det utifrån din nuvarande verklighet.

Tänk på att en kris kan se ut på olika sätt. Det här är ett exempel. Det du gör påverkar hur hela landet klarar en kris. Du är en del av Sveriges beredskap.

Du har ett eget ansvar

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Bra saker att ha hemma

 • Batteridriven radio
 • Vatten i plastflaskor eller dunk
 • Sovsäck
 • Värmeljus
 • Tändstickor eller tändare
 • Spritkök
 • Mat för en vecka
 • Husapotek och medicin
 • Kontanter
 • Swish eller annan betalningslösning
 • Ficklampa
 • Batterier
 • Laddad powerbank
 • Viktiga telefonnummer på papper
 • Karta över närområdet

Lyssna på P4

Vid en kris kan du lyssna efter information på Sveriges Radio P4. Har du ingen radio kan du använda bilradion.

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller Hesa Fredrik

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. På många tak runt om i Filipstad sitter högtalare (tutor) och skriker ut att det är fara. I Filipstads tätort finns 5 högtalare. VMA kan rädda liv!

MSB förtydligar: Signalen "Hesa Fredrik" testas som vanligt på måndag 7 mars

VMA i telefonen och som sms i mobilen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Läs mer om VMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När krisen kommer

Se filmen "Om krisen kommer"

(filmen är utgiven av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

Läs mer på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det blir el- eller värmeavbrott

 Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?

(filmen är utgiven av Energimyndigheten)

Filmen ger dig tips och råd om hur du kan förbereda dig för att klara ett längre el- eller värmeavbrott i ditt hem.

Skyddsrum

Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn.

Läs mer om skyddsrum och var de finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

113 13 – informations-nummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

Viktiga telefonnummer:

 • 112: Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
 • 114 14: Polisens nummer vid icke-akuta händelser
 • 1177: Sjukvårdsrådgivning
 • 113 13: Informationsnummer vid olyckor och kriser

Om Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs i hela Sverige under vecka 39 och 2024 är temat "Sätt i gång!"

Sätt i gång!

Temat "Sätt i gång" är en uppmaning om att inte vänta med att stärka sin egenberedskap utan att göra det redan nu. Det gäller privatpersoner, men även kommuner, myndigheter, företag och civilsamhälle. Beredskap måste byggas i ett normalläge.

De grundläggande och återkommande målen med Beredskapsveckan är:

 • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
 • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
 • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Beredskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Närmare åtta av tio personer som bor i Sverige tycker att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar. (Källa: MSB)

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna Beredskapsveckan i Sverige.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris

Samhällsskydd och beredskap är allt det arbete som Filipstads kommun gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Krishantering handlar om vad Filipstads kommun gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Undersidor