Filipstads kommun startsida

Abonnemang renhållning

Grå sopbil

Renhållningstaxan i Filipstad är uppdelad i två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgift

Villa betalar en grundavgift på 900 kr (inklusive moms)/år och fritidshus betalar 450 kr (inklusive moms)/år. Genom grundavgiften, som alla fastigheter betalar, finansieras drift av återvinningscentral, omhändertagande av farligt avfall, administrationskostnader, utredningsarbete, information, med mera.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften baseras på antalet hämtningar, kärlstorlek samt om man väljer att sortera ut matavfall i brunt kärl eller egen kompost. Som regel sker hämtning av hushållsavfall varannan vecka. Hushållsavfall får inte transporteras av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Kommunen har bortforslingsskyldighet.

Renhållningsabonnemang

De vanligaste renhållningsabonnemangen visas nedan. För fler abonnemang och priser, se Renhållningstaxan längre ner eller kontakta kundservice.

Renhållning brukningsavgifter/år för villa och fritidshus 2023 (inklusive grundavgift och moms)

Typ av hämtning

Pris

Villa, matavfall+brännbart 140 l, tvåveckorshämtning

2 183 kr

Villa, brännbart 140 l, tvåveckorshämtning

2 838 kr

Villa, matavfall+brännbart 190 l, tvåveckorshämtning

2 623 kr

Villa, brännbart 190 l, tvåveckorshämtning

3 410 kr

Villa, matavfall+brännbart 240 l, tvåveckorshämtning

3 063 kr

Villa, brännbart 240 l, tvåveckorshämtning

3 981 kr

Fritidshus, brännbart, kärl 140/190 l, 10 hämtningar/sommar (maj-september)

Med eller utan kärl för matavfall.

1 144 kr

Fritidshus, brännbart, kärl 140/190 l, 5 hämtningar/sommar (juni-augusti)

Med eller utan kärl för matavfall.

821 kr

Villa med godkänd varmkompost, kärl 190 l, hämtning var fjärde vecka

1 736 kr

Hämtning av latrinkärl, budning, kostnad per kärl

800 kr

Byte av kärl

355 kr

Extra tömning, kärl/säck, utöver abonnemang

121 kr


Telefonnummer:

0590‑613 77

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30