Filipstads kommun startsida

Abonnemang renhållning

Renhållningstaxan i Filipstad är uppdelad i två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgift

Villa betalar en grundavgift på 700 kr (inklusive moms)/år och fritidshus betalar 350 kr (inklusive moms)/år. Genom grundavgiften, som alla fastigheter betalar, finansieras drift av återvinningscentral, omhändertagande av farligt avfall, administrationskostnader, utredningsarbete, information, med mera.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften baseras på antalet hämtningar, kärlstorlek samt om man väljer att sortera ut matavfall i brunt kärl eller egen kompost. Som regel sker hämtning av hushållsavfall varannan vecka. Hushållsavfall får inte transporteras av fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Kommunen har bortforslingsskyldighet.

Renhållningsabonnemang

De vanligaste renhållningsabonnemangen visas nedan. För fler abonnemang och priser, se Renhållningstaxan längre ner eller kontakta kundservice.

Renhållning brukningsavgifter/år för villa och fritidshus 2019 (inklusive grundavgift och moms)

Typ av hämtning

Pris

Villa, matavfall+brännbart 140 l, tvåveckorshämtning

1 910 kr

Villa, brännbart 140 l, tvåveckorshämtning

2 483 kr

Villa, matavfall+brännbart 190 l, tvåveckorshämtning

2 210 kr

Villa, brännbart 190 l, tvåveckorshämtning

2 873 kr

Villa, matavfall+brännbart 240 l, tvåveckorshämtning

2 510 kr

Villa, brännbart 240 l, tvåveckorshämtning

3 263 kr

Fritidshus, brännbart, kärl 140/190 l, 10 hämtningar/sommar (maj-september)

1 010 kr

Fritidshus, brännbart, kärl 140/190 l, 5 hämtningar/sommar (juni-augusti)

680 kr

Villa med godkänd varmkompost, kärl 190 l, hämtning var fjärde vecka

1 305 kr

Hämtning av latrinkärl, budning, kostnad per kärl

600 kr

Byte av kärl

329 kr

Extra tömning, kärl/säck, utöver abonnemang

111 kr

Dokument

Renhållningstaxa (pdf, 967 kB)

Kontaktinformation Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2020-02-25