Filipstads kommun startsida

Slam- och latrintömning

Ett rött utedass i trä med ett litet hjärta på dörren ute i skogen

Här kan du läsa mer om slambrunnar, slamtankar, slamtömning, torrtoaletter och latrintömning.

Slamavskiljaren fungerar som ett säkerhetssteg så att inte den efterföljande markbädden eller infiltrationen, där den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet sker, ska slamma igen och förstöras. Regelbunden slamtömning är därför mycket viktig. Normalt sker tömning en gång per år. Vid fritidshus kan slamavskiljaren tömmas vartannat år om belastningen är liten.

Istället för vattentoalett kan du välja en torr lösning. En kretsloppsanpassad torrtoalett är miljövänligare och ofta billigare än en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett. Det har utvecklats flera alternativ som till utseendet inte skiljer sig mycket från en vattentoalett. Det finns ett flertal olika varianter där fekalier och urin behandlas eller bryts ner på olika sätt. Om man inte vill eller kan ta hand om sitt toalettavfall själv är hämtning av latrin ett alternativ.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor