Filipstads kommun startsida

Latrin

Latrin kallas avfallet från toaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i någon typ av behållare. Nedan kan du läsa om olika typer av hantering, tömning och hämtning av latrin i Filipstads kommun.

Latrinhämtning i kärl

Latrinhämtning finns för dig som varken har kommunalt eller enskilt avlopp anslutet till fastigheten.

Har du ett dass eller annan typ av torrtoalett med latrinkärl kan kärl hämtas av kommunen. Beställ ditt abonnemang hos kundservice. I abonnemanget ingår latrinkärl och utkörning av dessa till din fastighet, samt hämtning, transport och avfallsbehandling. Hämtning av fyllt kärl beställs hos kundservice.

På marknaden idag finns många olika toalettlösningar istället för traditionell latrinhantering.

Eget omhändertagande av latrin

Det finns flera alternativ till den traditionella vattentoaletten. Att installera någon av följande toaletter kräver tillstånd från kommunen.

Torra toalettlösningar

  • Urinseparerande torrtoalett
  • Förbränningstoalett
  • Förmultningstoalett
  • Utedass/torrtoalett med latrinkärl
  • Frystoalett
  • Övriga torrtoaletter

För att kompostera latrin på egna fastigheten krävs också tillstånd.
Sök tillstånd hos miljö- och stadsarkitektkontoret. Blankett "Ansökan – Egen hantering av latrin" hittar du på E-tjänster och blanketter.

Latrin från husbil eller husvagn

Tömning latrin från din husbil eller husvagn kan göras vid småbåtshamnen Kyrkviken (endast löstagbar latrinlösning går att tömma här) eller Munkåsen.

Båtlatrin

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid småbåtshamnen Kyrkviken. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön.

Tömning latrin vid småbåtshamnen Kyrkviken kan göras under perioden 1/6-15/10. Övrig tid hänvisar vi till Munkåsen.

Karta som markerar Munkåsen och Kyrkviken

Packtoa

Har du en packtoa där du efter varje besök spolar genom att trampa på en fotpedal placerad på toalettstolens nederdel. Spolningen gör att avfallet i toalettskålen förpackas i så kallad spolfolie - ett tåligt material som täcker toalettskålen - och matas ner i en avfallsbehållare placerad under själva toalettstolen.

Kontrollera att din spolfolie är komposterbar, då kan du enkelt kompostera latrinet själv. Har du den gamla modellen som svetsar ihop folien måste du koppla bort den och sedan byta till komposterbar folie. Kompostering av latrin behöver du söka tillstånd för hos miljö- och stadsarkitektkontoret. Blankett "Ansökan – Egen hantering av latrin" hittar du på E-tjänster och blanketter.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30