Filipstads kommun startsida

Latrin

Latrinhämtning finns för dig som varken har kommunalt eller enskilt avlopp anslutet till fastigheten. Till exempel om du har utedass eller annan torrtoalett.

Har du ett dass med latrinkärl kan kärl hämtas av kommunen. Beställ ditt abonnemang hos kundservice. I abonnemanget ingår latrinkärl och utkörning av dessa till din fastighet, samt hämtning, transport och avfallsbehandling. Hämtning av fyllt kärl beställs hos kundservice. På marknaden idag finns många olika toalettlösningar istället för traditionell latrinhantering. Läs gärna mer på länken nedan om torrtoaletter.

Eget omhändertagande av latrin

Ett alternativ är att kompostera latrin på fastigheten. Detta behöver du söka tillstånd för hos miljö- och stadsarkitektkontoret. Blankett hittar du på E-tjänster och blanketter.

Latrin från husbil eller husvagn

Tömning latrin från din husbil eller husvagn kan göras vid småbåtshamnen Kyrkviken (endast löstagbar latrinlösning går att tömma här) eller Munkåsen.

Båtlatrin

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid småbåtshamnen Kyrkviken. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön.

Tömning latrin vid småbåtshamnen Kyrkviken kan göras under perioden 1/6-15/10. Övrig tid hänvisar vi till Munkåsen.

Karta som markerar Munkåsen och Kyrkviken

Länkar

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30