Filipstads kommun startsida

Slambrunn/tank

Slambrunn/tank är ett enskilt avlopp. Tömning sker normalt en gång per år. Tömning sker enligt turlista eller efter beställning.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall av slam

Om du har hämtning av slam varje år, men anser att anläggningen klarar tömning vartannat år, kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall hos miljö- och stadsarkitektkontoret.

Har du frågor kring ansökan, är du välkommen att kontakta kommunens miljöinspektörer via kommunens växel 0590-611 00.

Har du frågor om priser och praktiska frågor kring hämtning, vänligen kontakta kundservice.

Uppehåll i hämtning av slam

Om du av någon anledning inte nyttjar en fastighet och vill ha uppehåll i slamtömning kan du ansöka om uppehåll hos Kundservice.

Eget omhändertagande av slam

Du som har jordbruksfastighet och vill omhänderta slammet på egen fastighet, måste ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden.

Blanketter för dispenser och uppehåll hittar du på E-tjänster och blanketter.

Länkar

Kontaktinformation Slamentreprenör - LBC Östra Värmland AB

Telefonnummer
0590‑120 20

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30