Filipstads kommun startsida

Tömning av slam

Tömning av slam sker vid din fastighet sker enligt det intervall som ditt tillstånd anger. När på året tömningar sker beror på vilket distrikt din fastighet ligger i.

Nedan kan du se en karta över våra distrikt och när tömningar där normalt sker. Avvikelser kan förekomma och särskilda överenskommelser kan finnas om när tömning ska ske. Inför årlig slamtömning kommer du få en avisering om att det snart är dags för tömning.

Yttre omständigheter såsom ex halka, snö och tjällossning kan leda till förseningar i ett område eller till enskilda fastigheter.

Kontakta vår slamtömningsentreprenör om du vill veta mer om tömning eller om du vill beställa tömning. Om du har frågor om uppehåll, ändrat tömningsintervall och fakturor vänder du dig till kundservice.

Vägen till slambrunnen/tanken

Tänk på att vägen ska vara i ett sådant skick att slamtömningsfordon kan ta sig fram. Vägar och vändplatser måste vara hårdgjorda och tåla belastningen av en slambil på ca 30 ton och det måste finnas vändmöjlighet för slambilen. Det ska även vara snöröjt och halkbekämpat inför tömning.

Vägbredden ska vara minst 3 meter och växtlighet får inte inskränka på bredden. Det måste vara en fri höjd på 4,5 meter. Tänk även på att röja till och runt omkring slambrunnen/tanken. För mer information se Filipstads kommuns renhållningsföreskrifter under Avfall och Renhållning.

Brunnslock och anslutningar

Märk gärna ut vart slambrunnen är belägen - ibland kan snö och gräs göra det svårt att se vart brunnen är. Brunnslock och anslutningar får inte vara blockerade eller nedgrävda och inte heller vara låsta eller bultade. Det ska vara lätt att lyfta av och öppna brunnslocket av en person.

Tunga brunnslock

Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt jobb, mycket tyngre än vad de arbetsmiljöregler som finns för manuellt arbete tillåter. Arbetsmiljöverket har därför gått ut med krav på att arbetsmiljön för slambilschaufförerna måste förbättras.

De flesta slambrunnar har brunnslock av betong som kan väga upp till 200 kg. Dessa lock innebär stora risker för belastnings- och klämskador på slambils-chaufförerna. Om brunnen öppnas genom att locket lyfts får det väga högst 15 kg och om det kan dras åt sidan får det väga högst 25 kg enligt arbetsmiljöregler. Om ditt lock väger över 25 kg ber vi dig därför att byta ut detta brunnslock till ett barnsäkert lock av lättare material. 

Telefonnummer:

010‑30 30 800

E-post:

order@lbc.se

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30