Filipstads kommun startsida

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten eller lämnas till Långskogens återvinningscentral. På Långskogen är både privatpersoner och verksamheter välkomna att lämna sitt trädgårdsavfall.

Privatpersoner kan också lämna trädgårdsavfall på Eriksberg i Filipstad och i Nykroppa, men inte verksamheter. Tänk på att ta om hand eventuella invasiva växter enligt nedan.

Invasiva växter

Text i bild: invasiva växter slängs som bännbart

Invasiva växter får INTE lämnas tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.

Små mängder invasiva växter lägger du i dubbla soppåsar i ditt sopkärl för brännbart.

Större mängder invasiva växter läggs i dubbla sopsäckar, försluts noga och lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Det finns just nu 49 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras eller spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter.

Invasiva växter i Sverige, Naturvårdsverkets lista:

Läs mer om invasiva växter på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..