Filipstads kommun startsida

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan komposteras på den egna fastigheten eller lämnas till Återvinningscentral Långskogen. Privatpersoner kan lämna trädgårdsavfall på Eriksberg. Tänk på att ta om hand eventuella invasiva växter enligt nedan.

Invasiva växter

Invasiva växter får INTE lämnas tillsammans med övrigt trädgårdsavfall.

Små mängder lägger du i soppåse i ditt sopkärl för brännbart. Större mängder lämnas i försluten sopsäck på Återvinningscentral Långskogen.

Det finns just nu 49 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras eller spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. Elva av de listade arterna finns i svensk natur.

Naturvårdsverkets lista över invasiva växter:

Växter som man ska vara försiktig med är bl.a Lupin och Parkslide.

Läs mer om invasiva växter på Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad: 2020-03-11