Filipstads kommun startsida

Trädgårdsavfall Eriksberg Filipstad

Skylt på Eriksberg med information och öppettider

På Eriksbergs kan privatpersoner lämna trädgårdsavfall. Eriksberg är en mellanlagringsplats och avfallet körs vidare därifrån till materialåtervinning.

Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Öppettider Eriksberg:

1 oktober - 30 april:

måndag-fredag 08.00-16.00

1 maj - 30 september:

måndag-fredag 08.00-16.00
lördag 10.00-13.00

Observera att möjligheten att lämna trädgårdsavfall på Eriksberg endast är för privatpersoner och är endast avsedd för trädgårdsavfall. Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral. Verksamheter lämnar trädgårdsavfall på Långskogen.

Trädgårdsavfallet ska sorteras i två fraktioner:

Mjuka växtdelar, t.ex. löv, fallfrukt

Hårda växtdelar, t.ex. grenar, ris, mindre träd

Stenar och jord få inte lämnas här.

Säckar/påsar får inte lämnas här.

Eriksberg är en plats för mellanlagring av trädgårdsavfall.

Invasiva växter

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter får inte lämnas på Eriksberg! Små mängder lägger du i soppåse i ditt sopkärl för brännbart. Större mängder lämnas i försluten sopsäck på Långskogens Återvinningscentral.

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30