Filipstads kommun startsida

Trädgårdsavfall Eriksberg Filipstad

Skylt på Eriksberg med information och öppettider

På Eriksbergs kan privatpersoner lämna trädgårdsavfall. Eriksberg är en mellanlagringsplats och avfallet körs vidare därifrån till materialåtervinning.

Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Öppettider Eriksberg:

1 oktober - 30 april:

måndag-fredag 08.00-16.00

1 maj - 30 september:

måndag-fredag 08.00-16.00
lördag 10.00-13.00

Observera att möjligheten att lämna trädgårdsavfall på Eriksberg endast är för privatpersoner och är endast avsedd för trädgårdsavfall. Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral.Verksamheter lämnar trädgårdsavfall på Långskogen.

Trädgårdsavfallet ska sorteras i två fraktioner:

Mjuka växtdelar, t.ex. löv, fallfrukt

Hårda växtdelar, t.ex. grenar, ris, mindre träd

Stenar och jord få inte lämnas här.

Säckar/påsar får inte lämnas här.

Eriksberg är en plats för mellanlagring av trädgårdsavfall.

Invasiva växter

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter får inte lämnas på Eriksberg!

Små mängder invasiva växter lägger du i dubbla soppåsar i ditt sopkärl för brännbart.

Större mängder invasiva växter läggs i dubbla sopsäckar, försluts noga och lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Invasiva växter i Sverige:

  • Gudaträd, Ailanthus altissima
  • Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
  • Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
  • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
  • Sidenört, Asclepias syriaca
  • Tromsöloka, Heracleum persicum
  • Växter som man ska vara försiktig med är bl.a Lupin och Parkslide.

Läs mer om invasiva växter på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30