Filipstads kommun startsida

Trädgårdsavfall Nykroppa

Lövhög med höstlöv och en person med blåa jeans i bakgrunden som håller i en kratta

Vid insamlingsplatsen för trädgårdsavfall i Nykroppa (uppmärkt plats på gamla järnverksområdet/Bruksvägen) kan privatpersoner lämna trädgårdsavfall. Insamlingsplatsen är en mellanlagringsplats och avfallet körs vidare därifrån till materialåtervinning.

Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Observera att möjligheten att lämna trädgårdsavfall vid insamlingsplatsen i Nykroppa endast är för privatpersoner och är endast avsedd för trädgårdsavfall. Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral. Verksamheter lämnar trädgårdsavfall på Långskogen.

Trädgårdsavfallet ska sorteras i två fraktioner:

Mjuka växtdelar, t.ex. löv, fallfrukt

Hårda växtdelar, t.ex. grenar, ris, mindre träd

Stenar och jord få inte lämnas här.

Säckar/påsar får inte lämnas här.

Denna plats är för mellanlagring av trädgårdsavfall.

Invasiva växter

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter får inte lämnas på insamlingsplasen i Nykroppa! Små mängder lägger du i soppåse i ditt sopkärl för brännbart. Större mängder lämnas i försluten sopsäck på Långskogens Återvinningscentral.

Text i bild: invasiva växter slängs som bännbart

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30