Filipstads kommun startsida

Trädgårdsavfall Nykroppa

Lövhög med höstlöv och en person med blåa jeans i bakgrunden som håller i en kratta

Vid insamlingsplatsen för trädgårdsavfall i Nykroppa (uppmärkt plats på gamla järnverksområdet/Bruksvägen) kan privatpersoner lämna trädgårdsavfall. Insamlingsplatsen är en mellanlagringsplats och avfallet körs vidare därifrån till materialåtervinning.

Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Observera att möjligheten att lämna trädgårdsavfall vid insamlingsplatsen i Nykroppa endast är för privatpersoner och är endast avsedd för trädgårdsavfall. Övrigt avfall lämnas på Långskogens återvinningscentral. Verksamheter lämnar trädgårdsavfall på Långskogen.

Trädgårdsavfallet ska sorteras i två fraktioner:

Mjuka växtdelar, t.ex. löv, fallfrukt

Hårda växtdelar, t.ex. grenar, ris, mindre träd

Stenar och jord få inte lämnas här.

Säckar/påsar får inte lämnas här.

Denna plats är för mellanlagring av trädgårdsavfall.

Invasiva växter

Trädgårdsavfall som innehåller invasiva växter får inte lämnas på insamlingsplasen i Nykroppa!

Små mängder invasiva växter lägger du i dubbla soppåsar i ditt sopkärl för brännbart.

Större mängder invasiva växter läggs i dubbla sopsäckar, försluts noga och lämnas på Långskogens återvinningscentral.

Text i bild: invasiva växter slängs som bännbart

Invasiva växter i Sverige:

  • Gudaträd, Ailanthus altissima
  • Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
  • Jättebalsamin, Impatiens glandulifera
  • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
  • Sidenört, Asclepias syriaca
  • Tromsöloka, Heracleum persicum
  • Växter som man ska vara försiktig med är bl.a Lupin och Parkslide.

Läs mer om invasiva växter på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30