Filipstads kommun startsida

Matavfall

I Filipstads kommun har vi samlat in matavfall sedan 2013.

Varför samla in matavfall?

Genom att sortera ut matavfallet lyfter vi drygt 40 % av vår soppåse från energiåtervinning till biologisk återvinning (material återvinning), ett steg i rätt riktning. Allt avfallsarbete går nämligen ut på att deponera så lite som möjligt, hellre energiåtervinna, än bättre är det att materialåtervinna, och allra bäst är så klart att återanvända eller helt enkelt se till att avfall ej uppstår!

Biogas och biogödsel

En vanlig svensk soppåse innehåller mer än 40 % matavfall. Det kan vara mat med utgånget datum, matrester, kaffesump, äppelskruttar och potatisskal. Denna typ av avfall är en resurs som vi kan ta tillvara och tillverka biogas och biogödsel av. Biogas används som drivmedel i fordon och bidrar inte till växthuseffekten såsom fossilabränslen gör. Biogödsel ersätter konstgödsel på våra åkrar och minskar därmed brytningen av den ändliga fosformalmen i världen.

Miljömål

Ett av Sveriges miljömål är att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och att 40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara senast år 2018. Drygt 70% av alla kommuner i Sverige har infört utsortering av matavfall i någon grad och och Filipstads kommun är en av dem.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor