Filipstads kommun startsida

Matavfall

I Filipstads kommun har vi samlat in matavfall sedan 2013.

Obligatorisk att sortera ut matavfallet 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfall från annat avfall. Detta gäller både verksamheter och hushåll. Våra abonnemang med blandat avfall kommer därför att avvecklas och ersättas av abonnemang med matavfall och restavfall. För dig som ännu inte har detta kommer vi på Renhållningsenheten att påbörja en process för att införa matavfallsinsamling under 2024.

Det innebär att det är obligatoriskt att sortera ut matavfall, i första hand genom ett sorterat abonnemang med ett brunt och ett grönt kärl. Efter den 1 januari 2024 kommer därför inte abonnemang för blandat/osorterat restavfall att erbjudas.

Abonnemang med godkänd hemkompost kommer fortfarande att vara kvar. Om du inte vill ha ett sorterat abonnemang utan hellre föredrar att sortera ditt matavfall via hemkompost har du möjlighet att ansöka om det via blankett som du hittar i vår e-tjänst- och blankettportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Villkoret för abonnemang hemkompost är att organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året. Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Varför blir det obligatoriskt?

Idag sorteras knappt 40 procent av det matavfall som vi inom Filipstad kommun skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i detta arbete. För att producera livsmedel används stora mängder vatten, energi, konstgödsel och kemikalier. Om vi minskar svinnet kan maten räcka till fler utan att öka påverkan på klimat och miljö. Dessutom är det förstås god ekonomi både för hushållet och samhället. Den biogödsel som skapas kan ersätta en del av den konstgödsel vi idag importerar så även här är det en vinst för samhället.

Varför samla in matavfall?

Genom att sortera ut matavfallet lyfter vi drygt 40 % av vår soppåse från energiåtervinning till biologisk återvinning (material återvinning), ett steg i rätt riktning. Allt avfallsarbete går nämligen ut på att deponera så lite som möjligt, hellre energiåtervinna, än bättre är det att materialåtervinna, och allra bäst är så klart att återanvända eller helt enkelt se till att avfall ej uppstår!

Biogas och biogödsel

En vanlig svensk soppåse innehåller mer än 40 % matavfall. Det kan vara mat med utgånget datum, matrester, kaffesump, äppelskruttar och potatisskal. Denna typ av avfall är en resurs som vi kan ta tillvara och tillverka biogas och biogödsel av. Biogas används som drivmedel i fordon och bidrar inte till växthuseffekten såsom fossilabränslen gör. Biogödsel ersätter konstgödsel på våra åkrar och minskar därmed brytningen av den ändliga fosformalmen i världen.

Miljömål

Ett av Sveriges miljömål är att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och att 40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara senast år 2018. Drygt 70% av alla kommuner i Sverige har infört utsortering av matavfall i någon grad och och Filipstads kommun är en av dem.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Undersidor