Filipstads kommun startsida

Så här går insamlingen av matavfall till

Du kommer att få två sopkärl, ett brunt för matavfall och ett grönt kärl för brännbart avfall. Det behövs också två soppåsar, en för matavfall och en för det övriga brännbara avfallet.

Sopkärl, påshållare och påsar för matavfall tillhandahålls av kommunen utan extra kostnader.

Det är frivilligt att vara med i utsorteringen av matavfall, men kommunen vill att så många som möjligt är med och sorterar eftersom matavfall är en resurs som bör tas tillvara. Det är dessutom billigare att vara med jämfört med att inte sortera.

Bor du i ett flerfamiljshus är det din fastighetsägare som bestämmer om ni ska vara med eller inte.

Folder om matavfallsinsamlingen

Kontaktinformation Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Senast uppdaterad: 2019-01-22