Filipstads kommun startsida

Fett och fettavskiljare

Pommes frites som ligger i en fritös

Fett som hälls ut i avloppet bildar hårda klumpar som kan orsaka stopp vilka leder till översvämningar, hemma hos dig, hos grannen eller längre bort i ledningsnätet.

Fett i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i vårt ledningsnät. I avloppet sjunker temperaturen, varpå fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora cementliknande klumpar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Större mängder fett som tar sig till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen, varför vattnet inte blir så rent som vi önskar. Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

Vad du kan göra för att minska fett i avloppen

  • Torka alltid upp fett med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.
  • Mindre mängd fett kan hällas i en återförslutningsbar förpackning och sedan kastas i restavfallet.
  • Har du större mängd fett kan du fylla den återförslutningsbara förpackningen och lämna på Långskogens återvinningscentral. Större mängder kan också hämtas på plats hos verksamheter. Sök på internet efter entreprenör för fettåtervinning/hämtning av ditt fett.
  • Verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel bör ha en fettavskiljare.

Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknande verksamheter ska ha en fettavskiljare installerad.

Varför ska det finnas fettavskiljare?

De flesta verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel bör ha en fettavskiljare. Driver du café, restaurang, bageri eller gatukök måste det finnas en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar. Även om du har ett eget avlopp med slambrunn eller liknande lösning bör du ha fettavskiljare.

Vart vänder jag mig?

Har du frågor om fettavskiljare kontakta Kundservice 0590-613 77.

Daglig hantering fettavskiljare

Spola inte ner stora mängder matrester eller liknande i avloppet. Det samlas i fettavskiljaren och innebär att den måste tömmas oftare.