Filipstads kommun startsida

Vattenmätare

De fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Vattenmätaren mäter hur mycket kallvatten du förbrukar och ska betala för.

Vattenmätaren tillhandhålls av kommunen och är kommunens egendom. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för mätaren och för att skydda den mot frost eller annat som kan påverka mätaren.  

Kommunen har rätt till tillträde till vattenmätaren för att bland annat byta ut den när det krävs.

Fastighetsägaren är ansvarig för fastighetens ventiler, rör, ledningar, avstängare etc. Det innebär att ventiler, rör, ledningar, avstängare etc. ska hålla den standard att reglerna gällande vattenmätare kan följas. Reglerna om vattenmätare i er fastighet regleras enligt lag om allmänna vattentjänster (2006:402). Fastighetsägaren får själv stå för kostnaden för eventuella reparationer som blir nödvändiga.

Mätaren ska placeras lättåtkomligt för att underlätta vid avläsning, byte eller service.

Vattenavläsning

Vattenmätaren ska avläsa en gång per år. Avläsningskort för egen avläsning skickas ut en gång per år. Det är viktigt att skicka in detta kort inom angiven tid för att du ska få rätt debitering på fakturan. På detta sätt undviker du en eventuell hög faktura om abonnemanget ska avslutas vid exempelvis flytt.

Vid frågor gällande vattenmätare eller avläsning kontakta kundtjänst.

Hur läser jag av vattenmätaren?

 

Vattenläcka i hus

En vattenläcka kan uppstå helt utan förvarning. Du bör därför ha som rutin att kontrollera mätarställningen på din vattenmätare med jämna mellanrum. Jämför den med vad det står på din faktura. På så sätt kan du upptäcka eventuella läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.

Om du har en vattenläcka

Om du har en synlig läcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Är du osäker på om det är en läcka eller inte, är du välkommen att kontakta kundservice.

Du ska alltid kontakta kundservice eller tekniska förvaltningen när något har hänt eller behöver göras med vattenmätaren eller om vattnet behöver stängas av i gatan.

Upptäck läckor i tid

Kontrollera så att vattenmätaren står stilla när allt som förbrukar vatten i huset är avstängt. Lyssna också på vattenmätaren. Om du hör ett susande ljud vid vattenmätaren eller att den snurrar när alla kranar i huset är avstängda, kan du ha en läcka.

Om en vattenledning går sönder inne i en byggnad kan det bli stora översvämningsskador. Därför ska du se till att avstängningsventilerna vid vattenmätaren fungerar, så att du själv snabbt kan stänga av vattenflödet vid en läcka i huset. Om ventilerna inte fungerar bör fastighetsägaren snarast ordna det. En rörläggare eller VVS-montör kan hjälpa till.

Så mycket vatten går det åt vid en läcka

Droppande kran: läckans storlek blir 40 liter/dygn eller 15 m³/år.

Stråle motsvarande en sytråd (0,3 mm): läckans storlek blir 80 liter/dygn eller 30 m³/år.

Stril motsvarande en sytråd (0,9 mm): läckans storlek blir 800 liter/dygn eller 300 m³/år.

Toalett som rinner: läckans storlek blir 1100 liter/dygn eller 400 m³/år.

Kontaktinformation Kundservice vatten, avlopp och renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Besöksadress
Hantverksgatan 22
Postadress
Box 303
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Andra kontaktuppgifter

Vattenverket 0590-123 39

Avloppsreningsverket 0590-128 96

Vid felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, vid akuta felanmälningar utanför kontorstid kontakta jourhavande 0550-636 00.

Senast uppdaterad: 2019-01-02