Filipstads kommun startsida

Vattenmätarbyte

Vattenmätaren är kommunens egendom och får endast sättas upp, tas ned och justeras av kommunens personal. Allt övrigt, från servisventil (vid förbindelsepunkt) till tappstället, ligger på fastighetsägarens ansvar. Ventiler i gatan är också kommunens egendom.

Vattenmätaren ska bytas med jämna intervall. Du som fastighetsägare är skyldig att ge kommunen tillträde till vattenmätaren för att byta ut den när det är dags. Vi kommer att kontakta dig när det är dags för byte av vattenmätaren.

När du fått ett brev att det är dags att byta vattenmätare, så ber vi dig göra en täthetskontroll. Stäng avstängningsventil på inkommande vatten (innan vattenmätaren) och öppna en kran i huset. Om det inte kommer något vatten och mätaren inte snurrar, är ventilen tät och vattenmätare kan bytas.

Om det kommer vatten, prova att öppna och stänga ventilen en gång till. Kommer det fortfarande vatten stänger inte ventilen och den måste bytas av en rörmokare.

Ventilerna i anslutning till vattenmätaren ska inte vara av typen LK580, LK581 eller LK582 då de anses vara opålitliga ventiler och bör bytas ut av en rörmokare.

Vart typ står på mätaren

Fastighetsägare är ansvarig för funktionen på ventiler och måste se till att de fungerar. Om ventiler eller rör är dåliga behöver ni anlita en rörmokare innan vi kan byta vattenmätaren.

Tänk på att mätarplatsen skall vara tillgänglig, d.v.s. 60 cm framför och 70 cm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte. Mätarplatsen bör vara upplyst.

Tänk på att alltid meddela Vattenverket i god tid om den bokade tiden inte passar er.

Vi arbetar med mätarbyten framförallt dagtid men ibland också kvällar och helger.

Telefonnummer:

0590‑613 77

Öppettider:

Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Vattenverket 0590-123 39

Avloppsreningsverket 0590-128 96

Vid felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, vid akuta felanmälningar utanför kontorstid kontakta jourhavande 0550-636 00.