Filipstads kommun startsida

Dricksvatten

Ett glas som fylls på med vatten med en isbit i glaset och tre isbitar som ligger på bordet vid sidan av glaset

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket ställer höga krav på dricksvattnet i Sverige. Kvaliteten på dricksvattnet i Filipstads kommun är god.

Av allt vatten på vår planet är bara omkring 2 procent sötvatten och av det är mindre än hälften åtkomligt för oss människor. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten.

Vatten ska skyddas från föroreningar som till exempel olja. En liter diesel kan förstöra en miljon liter vatten!

Vattnets hårdhet

Dosering av tvätt- och rengöringsmedel för att saker sa bli rena, påverkas av vilken hårdhet vatten har. Läs mer om vattnets hårdhet i Filipstads kommun.

Kontaktinformation Kundtjänst - VA/Renhållning

Telefonnummer
0590‑613 77
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag 08.00-09.30 och 10.00-11.30

Andra kontaktuppgifter

Vattenverket 0590-123 39

Avloppsreningsverket 0590-128 96

Vid felanmälningar kontakta Filipstads växel 0590-611 00, vid akuta felanmälningar utanför kontorstid kontakta jourhavande 0550-636 00.

Senast uppdaterad: 2020-08-05