Filipstads kommun startsida

Rapportering av farligt avfall

En samling med flera olika burkar och flaskor med olika farliga ämnen

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Du behöver föra anteckningar över det farliga avfallet som hanteras i din verksamhet samt rapportera in det till ett nationellt register hos Naturvårdsverket. Uppskattningsvis kommer de nya kraven att beröra över en miljon verksamheter.

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret på två sätt. Antingen via en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida eller genom att koppla ihop sitt eget verksamhetssystem med Naturvårdsverkets avfallsregister.

De verksamheter som är ansvariga för att rapportera in är alla som producerar (dvs där det uppstår farligt avfall), transporterar, samlar in, behandlar eller hanterar farligt avfall.

Gäller nästan alla verksamheter

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. De nya kraven gäller oavsett hur stor eller liten mängd farligt avfall som hanteras eller hur stor verksamheten är.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Rapportering inom två dagar

Anteckningen ska göras av och hos den egna verksamheten i samband med händelsen, till exempel transporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Kan ta hjälp av andra

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls.

Spara anteckningarna

De anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret ska sparas hos verksamheten i minst tre år. Undantag gäller för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 1 år.

Naturvårdsverket har mer detaljerad information om vilka uppgifter som ska rapporteras in om farligt avfall.

Senast uppdaterad 2020-10-22

Telefonnummer:

0590‑611 00 (växel)

Besöksadress:

Hantverksgatan 22

Postadress:

Box 303
682 27 Filipstad