Filipstads kommun startsida

Namnfrågor och adresser

Vägskylt med texten: Hantverksgatan med kommunhusets entré i bakgrunden

Miljö- och stadsarkitektkontoret ansvarar för att sätta namn och adresser på byggnader och platser där någon bor eller bedriver någon form av verksamhet i kommunen.

Adresser

Miljö- och stadsarkitektkontorets Plan- och kartavdelningen sätter nya adresser och håller befintliga adresser ajour. Adresser sätts på bostadshus, fritidshus, industrier och allmänna byggnader. En adress består av ett vägnamn eller en byadress tillsammans med ett adressnummer.

Skyltning av adresser längs vägar och på byggnader underlättar för besökande samt utryckningsfordon. Det är väghållaren alternativt fastighetsägaren som ansvarar för skyltningen. Alla adresser registreras och kommer automatiskt alla myndigheter tillhanda.

Namnfrågor

Beslut om namn på vägar, gator, byadressområden, torg och andra platser tas av Miljö- och byggnadsnämnden.