Filipstads kommun startsida

Kartor

Flygfoto över Filipstad

Miljö- och stadsarkitektkontoret ansvarar för kommunens mätnings- och kartverksamhet.  Här kan du köpa adresskartor, kommunkarta, specialkartor med mera.

En stor del av kommunens kartor finns i digital form, vilket gör att de kan ritas ut i valfri skala och valfritt utseende.

Utritning av kartor kan göras i format upp till A0.

Vi upprätthåller byggnads- och adressregister och har tillgång till fastighetsregister.

Avdelningen ansvarar för utveckling och samordning inom geografiska informationssystemet (GIS) och arbetar med uppdragsverksamhet inom mät- och kartområdet tillsammans med tekniska kontoret.