Filipstads kommun startsida

Avgift för vård och omsorg

Hur stor din avgift för Hälso- och sjukvård och vård- och omsorg blir beror på din inkomst, om du/ni är ensamboende eller makar och vilken omvårdnadsnivå man placerats i.

För att ingen ska vara tvungen att avstå sin hemtjänst av ekonomiska skäl finns maxtaxa och minimibelopp.

Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut av var och en för hemtjänst, omvårdnad och hemsjukvård.

Minimibeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring. Minimibeloppets storlek bestäms varje år och det är ett belopp du är garanterad att ha kvar till normala utgifter. I vissa fall kan jämkning av avgiften beviljas om du till exempel har nödvändiga utgifter som är högre än normalt.

Minimibelopp, skall räcka till normala levnadskostnader för: Livsmedel, alla måltider. Kläder och skor. Fritid. Hygien. Förbrukningsvaror. Dagstidning. Telefon. Möbler och husgeråd. Hemförsäkring. Hushållsel. Resor. Läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård.

Dokument

Kontaktinformation Avgiftshandläggare - Pernilla Larsson Nordling

Telefonnummer
0590‑612 65
Öppettider
Måndag-Fredag 09.00-10.00

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad