Filipstads kommun startsida

Avgift för vård och omsorg

Hur stor din avgift för Hälso- och sjukvård och vård- och omsorg blir beror på din inkomst, om du/ni är ensamboende eller makar och vilken omvårdnadsnivå man placerats i.

För att ingen ska vara tvungen att avstå sin hemvård av ekonomiska skäl finns maxtaxa och minimibelopp.

Maxtaxan är den lagstadgade högsta månadsavgift som kommunen får ta ut av var och en för hemvård, omvårdnad och hemsjukvård.

Minimibeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring. Minimibeloppets storlek bestäms varje år och det är ett belopp du är garanterad att ha kvar till normala utgifter. I vissa fall kan jämkning av avgiften beviljas om du till exempel har nödvändiga utgifter som är högre än normalt.

Minimibelopp, ska räcka till normala levnadskostnader för:

 • Livsmedel, alla måltider
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Möbler och husgeråd
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Resor
 • Läkemedel, tandvård, öppen hälso- och sjukvård

Telefonnummer:

0590‑612 65

Öppettider:

Måndag-Fredag 11:00-12:00

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad