Filipstads kommun startsida

Särskilda boenden

Den som av olika anledningar inte längre kan bo kvar i sitt hem kan ansöka om särskilt boende. Behovet bedöms av biståndsbedömare.

Särskilda boenden

Gullvivan, Filipstad

Tallhöjden, Filipstad

Ugglan, Lesjöfors

Åhrlundsgården, Nykroppa

Älvkullen, Filipstad

Fridensborg, Filipstad

Paradisgården, Filipstad

Korttidsboende

Växelvård och avlastningsplatser finns på rehab- och kortidsenheten Eklunden.  Länk till annan webbplats.

Vad kostar särskilt boende?

Då ingen ska vara tvungen att avstå från att flytta till särskilt boende av ekonomiska skäl, har kommunen maxavgift och garantibelopp. Garantibeloppets storlek bestäms varje år och det är ett belopp du är garanterad att ha kvar till normala utgifter. I vissa fall kan jämkning av avgiften beviljas om du t ex har nödvändiga utgifter som är högre än normalt.

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Undersidor