Filipstads kommun startsida

Särskilda boenden

Den som av olika anledningar inte längre kan bo kvar i sitt hem kan ansöka om särskilt boende. Behovet bedöms av biståndsbedömare.

Särskilda boenden

Älvkullen, Filipstad
Fridensborg, Filipstad
Tallhöjden, Filipstad
Gullvivan, Filipstad
Paradisgården, Filipstad
Åhrlundsgården, Nykroppa
Ugglan, Lesjöfors

Korttidsboende

Växelvård och avlastningsplatser finns på rehab- och korttidsenheten och på Älvkullen.

Vad kostar särskilt boende?

Då ingen ska vara tvungen att avstå från att flytta till särskilt boende av ekonomiska skäl, har kommunen maxavgift och garantibelopp. Garantibeloppets storlek bestäms varje år och det är ett belopp du är garanterad att ha kvar till normala utgifter. I vissa fall kan jämkning av avgiften beviljas om du t ex har nödvändiga utgifter som är högre än normalt.

Kontaktinformation Socialförvaltningen

Telefonnummer
0590‑611 00 (växel)
Besöksadress
Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Verksamhetschef - Eva-Lena Svensson