Filipstads kommun startsida

Kommunala pensionärsrådet 2023-2026

Pensionärsrådet består av medlemmar från både kommunen och andra samverkansparter. Rådet har sammanträden/möten cirka 4 gånger per år och är remissinstans till de kommunala nämnderna.

Pensionärsrådets organisation

Ordinarie ledamöter:

 • Christer Olsson (M), Socialnämnden
 • Monica Samuelsson (S), Socialnämnden
 • Ann- Charlott Skalare (L), Kommunstyrelsen
 • Kajsa Jernberg, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Filipstad
 • Sune Frisk, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Nykroppa
 • Olle Engström, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Lesjöfors
 • Ulla Lindbärg Thungren, SPF aktiv Filipstad
 • Lars Björklund, Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Ersättare:

 • Frida Olsson (M), Socialnämnden
 • Lena Andersson Dahlberg (S), Socialnämnden
 • Anna- Lena Ranström (S), Kommunstyrelsen
 • Jan Larsson, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Filipstad
 • Irene Frisk, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Nykroppa
 • Paul Andersson, Pensionärernas riksorganisation (PRO) Lesjöfors
 • Ann- Marie Witteberg, SPF aktiv Filipstad
 • Anita Strand Ottebratt, Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Telefonnummer:

0590 611 00 (växel)

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 (vårdcentralen)

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad