Filipstads kommun startsida

Information om hemvård (hemtjänst)

Två händer som håller i varandra

Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemvård. Det görs genom att kontakta biståndsbedömaren i respektive område.

Beroende på den enskildes situation och behov, bedöms insatsernas art av biståndsbedömaren, som gör ett hembesök för att få en så tydlig bild som möjligt av personens situation. Beslutet tas sedan av biståndsbedömaren utifrån Socialtjänstlagen. Det kan finnas fysiska, psykiska eller sociala skäl till att någon beviljas hemvård. Om behovet av stöd och hjälp inte kan tillgodoses på annat sätt, beviljas de hemvårdsinsatser som behövs. Insatserna är tidsbegränsade och skall omprövas. Detta för att behovet kontinuerligt ska följas upp så att ”rätt” insatser beviljas. Det är flera olika insatser som kan erhållas. Många av insatserna kan ges under veckans alla dagar, några även kvällstid och nattetid.

Vem ansvarar för hemvården?

Det är biståndsbedömaren som behandlar ansökan om insatser. När beslut fattats om vad hemvårdsinsatserna skall innehålla, är det enhetschefen på respektive område som ansvarar för verkställigheten. Enhetscheferna träffas säkrast på telefontiden.

Kontaktuppgifter till biståndsbedömare

Genomförandeplan och fast omsorgskontakt

När du har fått ett beslut om insatser så görs en genomförandeplan tillsammans där du får beskriva hur du vill att dina insatser ska utföras av personalen. Du kommer att få ett erbjudande om en fast omsorgskontakt utsedd som du i första hand kan vända dig till om du har frågor och funderingar.

Social/personlig omvårdnad

Hemvården kan innebära hjälp med personlig hygien, dusch/bad, påklädning, hjälp vid måltider och toalettbesök med mera. För många är det en trygghet och ett stöd att få besök från hemvården. Därför planerar hemvårdsgruppen arbetet till att så få olika personer som möjligt utför insatsen.

Serviceinsatser

I Filipstads kommun är det Samhall som är vår entreprenör och utför serviceinsatser såsom städ, tvätt, inhandling och utkörning av varma matlådor.

Matdistribution- Du som inte längre kan laga din mat kan ansöka om matdistribution och får varm mat levererad. Du betalar maten per portion.

Städ, tvätt och klädvård- Du kan även ansöka om hjälp med att städa ditt hem och hjälp med tvätt och klädvård. Det är vanligtvis Samhall AB som städar och hämtar kläder för tvätt. Samhall har med sig städutrustning när de kommer hem till dig.

Inhandling av dagligvaror- Du som inte själv kan utföra dina inköp kan ansöka om hjälp med det. Varorna inhandlas då enligt din inhandlingslista vid den affär du väljer. Sedan levereras varorna hem till dig.

Trygghetslarm/ Trygghetskamera

För många kan trygghetslarm vara en av förutsättningarna för att kunna bo kvar hemma. Den som beviljats det kan via en larmknapp påkalla hjälp dygnet runt. Vid trygghetsbesök nattetid används kamera.

Vad kostar hemtjänsten?

Hur stor avgiften för just din hemvård blir beror på din inkomst, om du/ni är ensamboende eller makar och vilken omvårdnadsnivå man placerats i (beroende på insatsernas omfattning och art). För att ingen ska vara tvungen att avstå sin hemvård av ekonomiska skäl finns maxavgift och garantibelopp. Garantibeloppets storlek bestäms varje år och det är ett belopp du är garanterad att ha kvar till normala utgifter. I vissa fall kan jämkning av avgiften beviljas om du till exempel har nödvändiga utgifter som är högre än normalt.

Mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Hemsjukvård

Det är kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som gör insatser hos dig som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården.

Mer information om hemsjukvård.

Telefonnummer till respektive sköterska. 

Färdtjänst/Riks- och länsfärdtjänst

Den som har svårt att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer kan eventuellt ha rätt till färdtjänst/riksfärdtjänst. Ansökan görs hos Värmlandstrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om färdtjänst och sjukresor.

Möjligheten att överklaga

Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan hon/han överklaga det. Man kan överklaga om man är helt eller bara delvis missnöjd med beslutet. Biståndsbedömaren kan informera om hur det går till att överklaga om behovet uppstår.

Filipstads kommun har nykelfri hemtjänst

Phoniro Care Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är systemet vi använder och berör personer som har hemvård och/eller trygghetslarm. Systemet säkerställer kvaliteten vad gäller nyckelhantering och ökar din säkerhet.

För mer info kontakta IT-Handläggare, helgfria vardagar 08.00-16.30

Camilla Jansson
Telefon: 0590-612 69
E-post: camilla.l.jansson@filipstad.se

Vid eventuella problem helger och kvällar ring: 0590-613 90

Brukarinformation Pdf, 217 kB.

Undersidor