Filipstads kommun startsida

Din hemmiljö - vår arbetsmiljö

En tecknad bild på en säng, ett bord och ett skrivbord

Hemvården utför insatser i ditt hem och vill visa respekt för ditt självbestämmande och din integritet.

Samtidigt blir ditt hem vår arbetsplats och då har vi ansvar för att arbetsmiljön hos dig är säker och hälsosam för oss. Vi kommer därför att göra en bedömning av arbetsmiljön, som i enstaka fall kan leda till vissa ändringar i din hemmiljö. Vi vill till exempel att du undviker att röka under tiden som vi är hos dig.

Målet är att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge du önskar. Vi arbetar med fast omsorgskontakt där målsättningen är att skapa trygghet och öka kvaliteten på genomförandet av insatsen. Din fasta omsorgskontakt är den som är kontakten mellan dig och verksamheten.

Tillsammans med din fasta omsorgskontakt planerar du hur insatsen ska utföras och fyller i en genomförandeplan. Det är genomförandeplanen som som berättar hur vi ska arbeta när vi är hemma hos dig. Vi utgår från vad du själv klarar och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig så att du kan leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt.