Filipstads kommun startsida

Eklunden, Rehabiliterings- och korttidsboende

Eklunden, Rehabiliterings- och korttidsboende. Gul tegelbyggnad, flervåningshus, med blekröda balkonger, bilar parkerade utanför. Klarblå himmel.

Enheten Eklunden ligger i samma hus som vårdcentralen och har 14 platser, där personer med behov av rehabilitering, omvårdnad, medicinska insatser, utredning av biståndsbehov eller avlastning/växelvård kan vistas under en tidsbegränsad period.

Kontaktinformation Eklundens Rehabiliterings- och korttidsenhet

Telefonnummer
0590‑613 90
Besöksadress
Vikhyttegatan 14
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad

Kontaktinformation Enhetschef - Rebecka Sundling

Telefonnummer
073‑271 16 87

Kontaktinformation Verksamhetschef - Ulla Kjellemar