Filipstads kommun startsida

Eklunden, Rehabiliterings- och korttidsboende

Eklunden, Rehabiliterings- och korttidsboende. Gul tegelbyggnad, flervåningshus, med blekröda balkonger, bilar parkerade utanför. Klarblå himmel.

Enheten Eklunden ligger i samma hus som vårdcentralen och har 14 platser, där personer med behov av rehabilitering, omvårdnad, medicinska insatser, utredning av biståndsbehov eller avlastning/växelvård kan vistas under en tidsbegränsad period.

Telefonnummer:

0590‑613 90

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Telefonnummer:

073‑271 16 87