Filipstads kommun startsida

Ugglan, Lesjöfors

Ugglan i Lesjöfors. Ingång till ett lägenhetshus i gult tegel

Ugglan ligger i Lesjöfors cirka 3,5 mil norr om Filipstad. Det är ett hyreshus med 31 lägenheter, varav 9 är särskilt boende och 22 är trygghetslägenheter.

Lägenheterna är på 1-3 rum och kök. Den som har beslut om plats på särskilt boende har möjlighet till stöd och omvårdnad dygnet runt. När det gäller trygghetslägenheterna på Ugglan så föregås en inflytt inte av en biståndsbedömning. Kravet är i stället att den som ska flytta in är 70 år eller äldre. För att bo i en trygghetslägenhet krävs inte att den enskilde har behov av insatser från vården. Om behov av insatser finns så ansöker den enskilde om hemvårdsinsatser i form av hjälp i hemmet och/eller service. 

Besöksadress:

Stiftelsevägen 17, Lesjöfors

Postadress:

Stiftelsevägen 17
682 60 Lesjöfors

Hemvårdens grupplokal:
0590-17 31 61

Enheten grupplokal:
0590-17 31 63

Telefonnummer:

0590‑17 31 60

Öppettider:

Helgfria måndag-fredag 08.30-09.30