Filipstads kommun startsida

Familjecentralen

Ett ungt barn tillsammans med en docka. Suddig bakgrund

Familjecentralen är ett samarbete mellan Filipstads kommun och Region Värmland. Den består av flera verksamheter, som är samlade under ett och samma tak. Vi finns på Vikhyttegatan 14 i samma hus som Vårdcentralen.

På gång på Familjecentralen!


Trevlig Sommar !

Vi öppnar i Augusti igen !

Telefon: 073-270 39 57

VÄLKOMNA!

Alla medarbetare på Familjecentralens verksamheter har tystnadsplikt.

Familjecentralens arbete baserar sig på FN:s barnkonvention.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för dig och ditt/dina barn mellan 0-6 år (för barn som ej börjat i förskoleklass). Träffa andra föräldrar och barn tillsammans med utbildade pedagoger. Leka och skapa tillsammans med barnen och delta i gemensamma aktiviteter som sångstunder och utflykter. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd. Fika (kaffe, te och smörgås) finns att köpa till självkostnadspris. Välkommen när det passar dig under öppettiderna. Du behöver inte anmäla dig och det är ingen avgift.

Baby-caféet för barn 0-12 månader har öppet på onsdagar 09:15-12:15

Spädbarnsmassage: Kurser för föräldrar med spädbarn. 5-7 platser, vi träffas 4 gånger. Ingen kostnad, ni får information, häften, gruppfoto men framför allt en mysig stund med ert barn. Information om kursstart finns på Facebook/Instagram (Familjecentralen Filipstad)

Barnhälsovård (BVC)

Här möter ni distriktsköterskor som arbetar hälsofrämjande med barn 0-6 år och deras vårdnadshavare.Vi följer barnets utveckling, vaccinerar samt gör hembesök enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet.Hos oss kan ni samtala kring barn, familj och föräldraskap.

Telefontid: mån, ons, tors, fre 8:15-8:45

Bokning av besök och rådgivning via telefon: 010-831 88 15, 010-831 88 16 och 010-831 88 54. Röstbrevlåda övrig tid.

Barnmorskemottagning (BMM)

Här möter ni barnmorskor som erbjuder graviditetsövervakning , förlossnings- och föräldraförberedelser. Vi arbetar med sexuell hälsa, preventivmedelsrådgivning, provtagning för könssjukdom samt cellprovtagning.

Telefon tid : 1177

Bokning av besök och rådgivning via telefon: 010-831 88 12 Andra ärenden hänvisas till telefontid, eller via "Mina vårdkontakter" 1177.

Förebyggande och stöd

Familjecentralens socionom erbjuder individuella stödsamtal utifrån områdena föräldraroll och familjeliv, samt är rådgivande i barns och familjers sociala situation. Detta erbjuds till gravida och till vårdnadshavare med barn upp till 6 år. Deltar även vid BVC:s hembesök. Socionomen erbjuder också stöd hemmet, samt har kontakt med andra myndigheter.

Tidsbokning socionom: 070-316 89 36

Familjecoach erbjuder stöd i hemmet för familjer med barn 1-16 år. Det kan gälla exempelvis rutiner, struktur samt stöd i kontakt med olika myndigheter.

Tidsbokning familjecoach: 070-274 35 65

Växa i Värmland

Socionomen ansvarar tillsammans med familjecoachen för, och erbjuder föräldrar och andra viktiga vuxna, tematräffar i ”Växa i Värmland”. Växa i Värmland är en långsiktig förebyggande insats som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna. Växa i Värmland bidrar till att barn och unga får känna kärlek och värme från närvarande vuxna genom ett positivt bemötande, bekräftelse och ramar.

Föräldragrupp

All personal samarbetar med föräldragruppen som erbjuds föräldrar i Filipstads Kommun

Telefonnummer:

073‑270 39 57

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14