Filipstads kommun startsida

Familjecentralen

Ett ungt barn tillsammans med en docka. Suddig bakgrund

Familjecentralen är ett samarbete mellan Filipstads kommun och Region Värmland. Den består av flera verksamheter, som är samlade under ett och samma tak. Vi finns på Vikhyttegatan 14 i samma hus som Vårdcentralen.

Video: Rörelsestund med Öppna förskolan

På gång på Familjecentralen!

På Familjecentralens Facebooksida:

Det finns två grupper på Facebook som du som tillhör Filipstads BMM och BVC kan gå med i och det är "Barn födda 2020" och "Barn födda 2021" . Där kan du hitta andra i din situation och knyta kontakter.

  • Det finns en grupp på Facebook, "Föräldrautbildning" , där finner du mycket information som rör föräldraskapet.
  • Det finns även en grupp som heter "Spädbarnsmassage", där visas alla strykningarna.


Ha en bra dag!VIKTIGT ATT NI ÄR FRISKA OCH SYMTOMFRIA.

Alla medarbetare på Familjecentralens verksamheter har tystnadsplikt.

Familjecentralens arbete baserar sig på FN:s barnkonvention.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för dig och ditt/dina barn mellan 0-6 år(för barn som ej börjat i förskoleklass) Träffa andra föräldrar och barn tillsammans med en förskollärare, lek och skapa tillsammans med barnen och delta i gemensamma aktiviteter som sångstunder och utflykter. Här finns också möjlighet till samtal, råd och stöd. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Välkommen när det passar dig under öppettiderna. Du behöver inte anmäla dig och det är ingen avgift.

Baby-caféet för barn 0-12 månader har öppet på onsdagar 09.30-12.30 .

Spädbarnsmassage: Kurser för föräldrar med spädbarn. 5-7 platser, vi träffas 5 gånger. Ingen kostnad, ni får information, häften, olja, gruppfoto men framför allt en mysig stund med ert barn. Information om när nästa kurs börjar finns här på hemsidan, på Facebook eller på Familjecentralen.

Våra öppettider är:

Kan förnärvarande variera, se rutan "på gång".

Måndag: 09.30-12.30 0-6 år (tills man börjat i förskoleklass)
Tisdag: 09.30-12.30 0-6 år (tills man börjat i förskoleklass)
Onsdagar: Baby-café 9.30-12.30 0-12 månader
Torsdagar: 13.00-15.30 0-6 år (tills man börjat i förskoleklass)
Fredag: 9.30-12.30 0-6 år (tills man börjat i förskoleklass)

Telefon: 073-270 39 57

Barnhälsovård (BVC)

Här möter ni distriktsköterskor som arbetar hälsofrämjande med barn 0-6 år och deras vårdnadshavare.Vi följer barnets utveckling, vaccinerar samt gör hembesök enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet.Hos oss kan ni samtala kring barn, familj och föräldraskap

Under våren 2019 startades SKR projektet "Ökad tillgänglighet inom barnhälsovården" vilket innebär utökade hembesök tillsammans med BMM, socialpedagog och logoped.

Telefontid: mån, ons, tors, fre 8.00-9.00
Bokning av besök och rådgivning via telefon: 010-831 88 15, 010-831 88 16, 010-831 88 17 och 010-831 88 54. Röstbrevlåda övrig tid.

Barnmorskemottagning (BMM)

Här möter ni barnmorskor som erbjuder graviditetsövervakning , förlossnings- och föräldraförberedelser. Vi arbetar med sexuell hälsa, preventivmedelsrådgivning, provtagning för könssjukdom samt cellprovtagning.

Telefontid: 8:30-9:00 alla dagar utom tisdag.
Bokning av besök och rådgivning via telefon: 010-831 88 12 Andra ärenden hänvisas till telefontid, eller via "Mina vårdkontakter" 1177.

Förebyggande och stöd

Familjecentralens socionomer erbjuder individuella stödsamtal utifrån områdena föräldraroll och familjeliv samt är rådgivande i barns och familjers sociala situation. Detta erbjuds till gravida och till vårdnadshavare med barn upp till 6 år. Deltar vid BVC:s hembesök.

Tidsbokning: 070-3168936 och 070-2135273

Familjecoach erbjuder stöd i hemmet för familjer med barn 1-16 år. Det kan gälla exempelvis rutiner, struktur samt stöd i kontakt med olika myndigheter. Ansvarar för föräldrautbildningen KOMET.

Tidsbokning: 073-0874944

Föräldrautbildning

Förnärvarande är föräldrautbildningen inställd på grund av Covid-19

All personal samarbetar med föräldrautbildningen som erbjuds föräldrar som får sitt första barn.

Läs mer i våra foldrar

Övriga dokument

Länkar

Kontaktinformation Familjecentralen

Telefonnummer
073‑270 39 57
Besöksadress
Vikhyttegatan 14

Text