Filipstads kommun startsida

Familjehemsenheten

Barnhänder lägger pusselbitar på en grön gräsmatta

I Filipstads kommun har vi flertalet familjehem som arbetar med oss. Några av dem bor i Filipstad men många bor också runt om i landet.

Våra familjehemssekreterare arbetar löpande med familjehemmen genom att erbjuda kontinuerlig handledning, utbildning och föreläsningar.

Hjälp ett barn att hitta hem

I dagsläget har vi behov av fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för att kunna säkerställa att alla barn och ungdomar i vår kommun får sina behov tillgodosedda.

Har du och din familj tid, engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot ett barn eller ungdom i ert hem, lämna då en intresseanmälan till oss! När det uppkommer ett ärende som bedöms passa er familj kommer vi ta kontakt med er för att diskutera mer kring ärendet och sedan gå vidare om både ni och barnet tycker att det känns bra.

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller i lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn.

Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn.

Ge trygghet och stöd

Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen som behöver trygghet och stöd, är inget lätt beslut. Du tar inte bara emot ett barn, utan oftast även ett helt nätverk, som många gånger kan ha egna svårigheter.

Som familjehemsförälder krävs det att du har det lilla extra tålamodet och ett engagemang utöver det vanliga. I mångt och mycket fungerar du som en vanlig förälder med läxläsning, stöd i kompisrelationer, fritidsaktiviteter, gå på föräldramöten och så vidare. Du ansvarar för den dagliga omsorgen om barnet. Det kan vara under en kortare tid eller under hela barnets uppväxt. 

Samarbete med föräldrarna

Som familjehemsförälder är du inte ensam om föräldraskapet. Du samarbetar med de biologiska föräldrarna och socialtjänsten för att barnet ska få en bra och trygg uppväxt och förhoppningsvis kunna flytta hem igen.

Genom att bli familjehem kan du ge ett barn eller en ungdom möjlighet till nya positiva kontakter och erfarenheter. Behoven hos barnen är olika men det gemensamma för dem är att de behöver en extra familj som har en stabil social situation och som kan ge omvårdnad, trygghet och struktur samt ha ett samarbete med biologiska föräldrarna och socialtjänst.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

En kontaktfamilj fungerar som en resurs till barn och föräldrar som av olika skäl behöver avlastning och stöd. Att vara kontaktfamilj kan exempelvis handla om att man tar emot ett barn i sin familj en helg i månaden.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Genom att vara kontaktperson fungerar du som ett personligt stöd i vardagen för ett barn eller ungdom. Det kan handla om att ge råd, vara en vuxen förebild, hjälpa till att bryta negativa mönster, följa med på fritidsaktiviteter eller att hjälpa till att skapa en bättre fritid och framtid för den unga. Som kontaktperson kan du också fungera som ett umgängesstöd.

Vad erbjuds du/ni som uppdragstagare hos oss?

När man är uppdragstagare erbjuds man ett arvode och en omkostnadsdel. Filipstads kommun utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR), riktlinjer vad gäller ersättningar. Som uppdragstagare kommer du/ni ha kontakt med socialsekreterare och erbjudas handledning, stöd och utbildningar.

Hur blir man familjehem?

Lämna in en intresseanmälan. Till en början kommer vi att ta en telefonkontakt för att sedan eventuellt boka in ett hembesök. Väljer båda parter att gå vidare påbörjar vi en utredning för att sedan göra en bedömning.

Vid frågor kring att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson tveka inte att höra av er!

Intresseanmälan - Familjehem, Kontaktfamilj och kontaktperson

Till e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken och öppna "Intresseanmälan för uppdrag (kontaktperson, familjehem med mera)". Intresseanmälansblanketten öppnas i ett nytt fönster som ni kan skriva ut och fylla i för att sedan posta till oss på Socialförvaltningen i Filipstad.

Telefonnummer:

0590‑612 78 
Faxnummer: 0590‑615 97

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 E

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Öppettider:

Reception: Måndag, onsdag och fredag: 09.00-10.00 samt 10.30-12.00. Tisdag och torsdag: 13.00-14.30