Filipstads kommun startsida

Familjebehandling

Filipstads kommun erbjuder familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år där föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap.

Familjebehandling är en del av det förebyggande arbetet i Filipstads kommun, vilket innebär att du som förälder kan kontakta teamet direkt. Familjebehandling kan också vara en del av socialtjänstens öppenvård, vilket innebär att teamet arbetar på uppdrag av socialtjänsten.

Familjebehandlingsteamet möter ofta föräldrar som har stor oro för sitt barn eller sin ungdom, föräldrar som känner att de har svårighet att räcka till som förälder eller föräldrar som är uppgivna eftersom deras barn inte lyssnar på dem.

Familjebehandling innebär att teamet arbetar tillsammans med familjen för att hitta en varaktig förändring.

Teamet består av:
Jonas Rönnbro och Lena Kenttälä

Målet med behandlingen kan vara:

  • Att familjen ska kunna kommunicera och komma överens
  • Föräldrarna ska hitta nya strategier för att möta sitt barns behov
  • Föräldrarna ska finna glädje i föräldraskapet
  • Barn ska få bearbeta svåra upplevelser
  • Familjen ska finna en tydlig struktur, samspel och rollfördelning
  • Barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering

Insatserna är alltid kostnadsfria för familjen.

Kontaktinformation Familjebehandling - Jonas Rönnbro

Telefonnummer
073‑275 36 25

Kontaktinformation Familjebehandling - Lena Kenttälä

Telefonnummer
070‑213 52 73