Filipstads kommun startsida

Familjerätt

Till familjerättsgruppen kan du som vårdnadshavare vända dig med frågor som rör barnavårdnad, boende och umgänge, samt upprättande av avtal. Här finns det även möjlighet att ansöka om samarbetssamtal.

Familjerättsgruppen hjälper till med:

  • Rådgivning och upplysning
  • Faderskapsfrågor
  • Samarbetssamtal
  • Avtalstecknande som gäller vårdnad, boende och umgänge
  • Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
  • Adoptionsfrågor

De tjänster som familjerättsgruppen erbjuder är kostnadsfria.

Faderskap/föräldraskap

När föräldrar som inte är gifta med varandra och får ett barn, måste faderskap/föräldraskap fastställas genom bekräftelse.

Samarbetssamtal

När man går isär kan det hända att man som föräldrar inte kommer överens om vårdnaden. Hos oss finns det möjligheten till att ansöka om ett samarbetssamtal där ni tillsammans med en socialsekreterare försöker hitta en gemensam lösning som fungerar för er båda. Det är viktig att båda parterna är villiga att delta.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Utredningar

Vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar på uppdrag av domstol.

Adoption

Har du frågor kring adoption är du välkommen att kontakta oss.

Anmälan om gemensam vårdnad

Ansökan

Kontaktinformation Socialförvaltningen - IFO barn- och ungdomsgruppen

Telefonnummer
0590‑611 00 (kommunväxeln) 
 Faxnummer: 0590‑615 97
Besöksadress
Vikhyttegatan 14
Postadress
Box 307
682 27 Filipstad
Öppettider
Måndag-onsdag samt fredag 9.00-10.00 (Via kommunväxeln). Kontakt med barn och ungdom övrig tid vardagar, kontakta IFO-reception för försörjningsstöd.