Filipstads kommun startsida

Familjerätt

Till familjerättsgruppen kan du som vårdnadshavare vända dig med frågor som rör barnavårdnad, boende och umgänge, samt upprättande av avtal. Här finns det även möjlighet att ansöka om samarbetssamtal.

Familjerättsgruppen hjälper till med:

  • Rådgivning och upplysning
  • Faderskapsfrågor
  • Samarbetssamtal
  • Avtalstecknande som gäller vårdnad, boende och umgänge
  • Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
  • Adoptionsfrågor

De tjänster som familjerättsgruppen erbjuder är kostnadsfria.

Faderskap/föräldraskap

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste faderskapet utredas vid barnets födelse. Detta är socialnämnden skyldig att göra enligt lag. Sedan faderskapet blivit fastställt anmäls detta till Skatteverket. Socialnämnden är enligt lag även skyldiga att se till att utreda barn vars föräldrar är samkönade.

Samarbetssamtal

Separerade föräldrar kan få samtalsstöd för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barn. Hos oss finns möjligheten att ansöka om samarbetssamtal där ni tillsammans med socialsekreterare försöker att hitta en gemensam lösning som fungerar för er båda. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Det är viktigt att båda parterna är villiga att delta då samarbetssamtal är frivilliga.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrar eller på uppdrag av domstol. Samarbetssamtalen är kostnadsfria, omfattas av sekretess och registreras eller journalförs inte.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende eller umgänge.

Utredningar

Vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar på uppdrag av domstol.

Adoption

Har du frågor kring adoption är du välkommen att kontakta oss.

Telefonnummer:

0590‑612 78 
Faxnummer: 0590‑615 97

Besöksadress:

Vikhyttegatan 14 E

Postadress:

Box 307
682 27 Filipstad

Öppettider:

Reception: Måndag, onsdag och fredag: 09.00-10.00 samt 10.30-12.00. Tisdag och torsdag: 13.00-14.30