Filipstads kommun startsida

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man politiker att vara förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Kommunrevisionen är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen.

För mandatperioden 2018-2022 är Ottfried Eickenrodt (M) ordförande och vice ordförande är Monica Iversen (S).

Övriga ledamöter: Patrik Andersson (M), Per Hero (M), Simone Hullström (L), Percy Bok Fallgren (V), Orvar Jacobsson (S)

Sammanträden 2019
Februari 12
Mars 12
April 3
Maj 14
Juni 10
September 10
Oktober 15
November 12
December 10

Sammanträdena börjar kl. 09.00

Senast uppdaterad: 2018-12-17