Filipstads kommun startsida

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man politiker att vara förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Kommunrevisionen är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen.

För mandatperioden 2018-2022 är Ottfried Eickenrodt (M) ordförande och vice ordförande är Monica Iversen (S).

Övriga ledamöter: Patrik Andersson (M), Per Hero (M), Simone Hullström (L), Percy Bok Fallgren (V), Orvar Jacobsson (S)

Vill du komma i kontakt med någon av revisorerna kan du e-posta enligt principen: förnamn.efternamn@filipstad.se

Sammanträden 2019
Februari 12
Mars 12
April 3
Maj 14
Juni 10
September 10
Oktober 15
November 12
December 10

Sammanträdena börjar kl. 09.00

Sammanträden 2020
Januari 21
Februari 11
Mars 10
April 7
Maj 12
Juni 9
September 8
Oktober 13
November 10
December 8

Senast uppdaterad: 2019-12-10