Filipstads kommun startsida

Kommunfullmäktige

30 personer vända med ryggen mot kameran sitter i biosalongen

Hör på livliga debatter om hur Filipstads kommun kan bli en ännu bättre kommun! I kommunfullmäktige fattas beslut du som kommuninvånare garanterat märker av i ditt dagliga liv.

I Sveriges kommuner är det kommunfullmäktige som har högst beslutanderätt. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen.

Folkvalda ledamöter

I kommunfullmäktige sitter 37 ledamöter som är valda av kommuninvånarna.

Delta på "Allmänhetens frågestund"

Vid varje sammanträde avsätts de första 30 minuterna för allmänheten (dig). Avsikten med allmänhetens frågestund är att du ska få tillfälle att få ställa frågor till dina politiker och kanske ifrågasätta beslut eller kvalitet på de tjänster kommunen tillhandahåller.

Rätt att ställa frågor har samtliga som är folkbokförda i kommunen. Frågor kan inlämnas skriftligt till kommunkansliet före sammanträdet eller skriftligt/ muntligt vid sammanträdet. Anonyma frågor tas inte upp, och inte frågor rörande myndighetsutövning.

Lyssna på sammaträdet

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde via vår webbradio - live eller i efterhand under två veckors tid.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande
Peter Johansson (C)
E-post: peter.johansson63@filipstad.se

1:e vice ordförande
Eva Närvä Eickenrodt (M)
E-post: eva.narva-eickenrodt@filipstad.se

2:e vice ordförande
Marina Isaksson (S)
E-post: marina.isaksson@filipstad.se

Undersidor