Filipstads kommun startsida

EU-valet 2024

EU-loggan

Söndag 9 juni 2024 är det EU-val. Det är då vi röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren. Du kan förtidsrösta från och med 22 maj.

Vem får rösta

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Information på olika språk om valet på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får ditt röstkort i brevlådan

Du får ditt röstkort i brevlådan omkring förtidsröstningens start 22 maj. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet.

Rösta i Filipstads kommun

I Filipstads kommun kommer du att kunna rösta på tre olika sätt:

 • Förtidsrösta
 • Rösta i vallokal på valdagen
 • Ambulerande röstmottagning (för dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte har möjlighet att ta dig till en vallokal).

Mer information om ambulerande röstmottagning kommer snart.

Förtidsrösta från onsdag 22 maj

Du kan välja att förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår från 22 maj ända fram till valdagen 9 juni.

Information om att förtidsrösta på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du förtidsrösta i Filipstads kommun:

 • Folkets hus (Trasten 8) i Filipstad.

Öppettider för förtidsröstning i Filipstad 22 maj till 8 juni:

 • Måndagar 10.00-14.00
 • Tisdagar 10.00-14.00
 • Onsdagar 13.00-17.00
 • Torsdagar 16.00-19.00
 • Fredagar 10.00-14.00
 • Lördagar 10.00-14.00
 • Söndagar 10.00-14.00

Öppettider för förtidsröstning i Filipstad på valdagen 9 juni:

 • Söndag 08.00-21.00

När du förtidsröstar måste du legitimera dig. Det gör du lättast genom att visa en giltig id-handling (till exempel id-kort, körkort eller pass). Saknar du giltig id-handling kan en annan vuxen med giltig id-handling intyga din identitet. Ta med ditt röstkort.

Ångrar du din förtidsröst har du möjlighet att rösta igen på valdagen i din vallokal. Detta kallas ångerröstning.

Rösta på valdagen 9 juni

Du kan välja att rösta på valdagen. Då röstar du i din vallokal i Brattfors, Filipstad, Lesjöfors, Långban, Nordmark, Nykroppa eller Persberg. På röstkortet står det i vilken lokal du ska rösta i om du vill rösta på valdagen.

Information om att rösta på valdagen på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider på valdagen

Alla vallokaler i Filipstads kommun är öppna mellan klockan 08.00-21.00 på valdagen den 9 juni.

Kom ihåg att ta med dig ditt röstkort och en giltig id-handling (till exempel id-kort, körkort eller pass) till vallokalen.

I första hand röstar du i din vallokal på valdagen. Lokalen står på röstkortet. I andra hand kan du rösta i förtidsröstningslokalen som är öppen på valdagen. Lokalen är Folkets hus (Trasten 8) i Filipstad. Där kan alla rösta oavsett bostadsort och valdistrikt.

Du kan alltid få hjälp av röstmottagarna i lokalen. De har tystnadsplikt.

Om EU-valet

Var 5:e år anordnas ett EU-val i Sverige. Den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. Då får man möjlighet att välja de ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Ledamöternas uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

Vilka arbetar med valet?

När det är val har kommunen en viktig uppgift. Bland annat så tillhandahåller vi röstlokaler och registrerar röster.

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att valet genomförs på ett tillgängligt, rättssäkert och korrekt vis.

På central nivå är det Valmyndigheten och länsstyrelserna som ansvarar för genomförandet av valen på statlig och regional nivå.

Rösträkning

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00 på valdagen söndag den 9 juni. Efter stängning börjar röstmottagarna räkna rösterna. Detta är den preliminära räkningen av röster som görs av kommunen. Det preliminära resultatet visas på Valmyndighetens webbplats.

Rösterna kontrollräknas sedan av länsstyrelsen.

Om EU och Europaparlamentet

Europeiska Unionen (EU) är ett samarbete mellan 27 länder. EU har funnits sedan 1950-talet. Sverige blev medlem 1995.

Europaparlamentet består av över 700 stycken ledamöter som har valts ut av befolkningen i de olika medlemsländerna. Dessa personer driver viktiga politiska, ekonomiska och sociala frågor och upprätthåller EU:s värden: respekt för mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen.

Undersidor