Filipstads kommun startsida

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Kommunstyrelsens teknikutskott 2020-04-06

  Anslagsdatumet: 2020-04-09
  Anslaget tas ner: 2020-05-01
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Kultur- och föreningsutskottet 2020-04-02

  Anslagsdatumet: 2020-04-08
  Anslaget tas ner: 2020-04-30
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Budgetberedning 2020-04-06

  Anslagsdatumet: 2020-04-07
  Anslaget tas ner: 2020-04-29
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-06

  Anslagsdatumet: 2020-04-07
  Anslaget tas ner: 2020-04-29
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Antagningsnämnden 2020-04-01

  Anslagsdatumet: 2020-04-02
  Anslaget tas ner: 2020-04-23
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24

  Anslagsdatumet: 2020-03-25
  Anslaget tas ner: 2020-04-16
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Drifts- och servicenämnden 2020-02-20

  Anslagsdatumet: 2020-03-25
  Anslaget tas ner: 2020-04-16
  Protokollets förvaringsplats: Karlstads kommun
 • Kommunstyrelsen 2020-03-18

  Anslagsdatumet: 2020-03-24
  Anslaget tas ner: 2020-04-15
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17

  Anslagsdatumet: 2020-03-23
  Anslaget tas ner: 2020-04-15
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli
 • Miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-18

  Anslagsdatumet: 2020-03-19
  Anslaget tas ner: 2020-04-14
  Protokollets förvaringsplats: Miljö- och stadsarkitektkontoret

Aktuella kungörelser

Senast uppdaterad: 2020-01-24