Filipstads kommun startsida

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Kommunstyrelsen

  Anslagsdatumet: 2021-12-01
  Anslaget tas ner: 2021-12-23
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Värmlands läns kalkningsförbunds presidium

  Anslagsdatumet: 2021-11-29
  Anslaget tas ner: 2021-12-17
  Protokollets förvaringsplats: Kalkningsförbundets kansli, Charlottenberg
 • Barn- och utbildningsnämnden

  Anslagsdatumet: 2021-11-25
  Anslaget tas ner: 2021-12-17
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli
 • Barn- och utbildningsnämnden

  Anslagsdatumet: 2021-11-25
  Anslaget tas ner: 2021-12-17
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli
 • Hjälpmedelsnämnden

  Anslagsdatumet: 2021-11-19
  Anslaget tas ner: 2021-12-11
  Protokollets förvaringsplats: Regionens hus, Karlstad
 • Socialnämndens individutskott

  Anslagsdatumet: 2021-11-19
  Anslaget tas ner: 2021-12-13
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Socialnämnden §§ 92-96

  Anslagsdatumet: 2021-11-19
  Anslaget tas ner: 2021-12-13
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Socialnämnden §§ 97-113

  Anslagsdatumet: 2021-11-19
  Anslaget tas ner: 2021-12-13
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Kommunfullmäktige

  Anslagsdatumet: 2021-11-17
  Anslaget tas ner: 2021-12-09
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Teknikutskottet

  Anslagsdatumet: 2021-11-16
  Anslaget tas ner: 2021-12-08
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd

  Anslagsdatumet: 2021-11-16
  Anslaget tas ner: 2021-12-07
  Protokollets förvaringsplats: Överförmyndarkontoret, Kristinehamn

Aktuella kungörelser

Prenumerera på anslagstavlan

E-postadressen som du lämnar i formuläret behandlas endast för att skicka uppdateringar från denna sida. Ett samtyckesmejl kommer skickas innan e-postadressen sparas. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Du kan avsluta prenumerationen genom att besöka detta formulär igen. Då raderas även e-postadressen från listan.

Hantera prenumeration