Filipstads kommun startsida

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Anslagsdatumet: 2021-05-12
  Anslaget tas ner: 2021-06-03
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Miljö- och byggnadsnämnden

  Anslagsdatumet: 2021-05-11
  Anslaget tas ner: 2021-06-02
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Anslagsdatumet: 2021-05-05
  Anslaget tas ner: 2021-05-27
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Administrativa nämnden

  Anslagsdatumet: 2021-05-05
  Anslaget tas ner: 2021-05-27
  Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen Kristinehamns kommun
 • Protokoll Direktionsmöte Bergslagens Räddningstjänst

  Anslagsdatumet: 2021-05-04
  Anslaget tas ner: 2021-05-26
  Protokollets förvaringsplats: Brandstationen i Kristinehamn
 • Kommunstyrelsen

  Anslagsdatumet: 2021-05-04
  Anslaget tas ner: 2021-05-26
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Kommunstyrelsen

  Anslagsdatumet: 2021-04-29
  Anslaget tas ner: 2021-05-21
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Barn- och utbildningsnämnden

  Anslagsdatumet: 2021-04-26
  Anslaget tas ner: 2021-05-18
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd

  Anslagsdatumet: 2021-04-26
  Anslaget tas ner: 2021-05-17
  Protokollets förvaringsplats: Pärm på överförmyndarkontoret
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd §§ 21-24 sekretess

  Anslagsdatumet: 2021-04-26
  Anslaget tas ner: 2021-05-17
  Protokollets förvaringsplats: Pärm på överförmyndarkontoret

Aktuella kungörelser