Filipstads kommun startsida

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-16

  Anslagsdatumet: 2021-02-23
  Anslaget tas ner: 2021-03-17
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli
 • Socialnämnden 2021-02-15

  Anslagsdatumet: 2021-02-19
  Anslaget tas ner: 2021-03-13
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Socialnämndens individutskott §§ 7-22 2021-02-15

  Anslagsdatumet: 2021-02-19
  Anslaget tas ner: 2021-03-13
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Kommunstyrelsens teknikutskott 2021-02-08

  Anslagsdatumet: 2021-02-19
  Anslaget tas ner: 2021-03-13
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Socialnämndens individutskott §§ 5-6 2021-02-15

  Anslagsdatumet: 2021-02-16
  Anslaget tas ner: 2021-03-09
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 2021-02-04

  Anslagsdatumet: 2021-02-11
  Anslaget tas ner: 2021-03-05
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-08

  Anslagsdatumet: 2021-02-11
  Anslaget tas ner: 2021-03-05
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Administrativa nämnden 2021-01-28

  Anslagsdatumet: 2021-02-03
  Anslaget tas ner: 2021-02-25
  Protokollets förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

Aktuella kungörelser