Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Bergslagens Räddningstjänst 2018-10-24

  Anslagsdatumet: 2018-11-13
  Anslaget tas ner: 2018-12-05
  Protokollets förvaringsplats: Brandstationen i Kristinehamn
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05

  Anslagsdatumet: 2018-11-08
  Anslaget tas ner: 2018-11-30
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Socialnämndens individutskott 2018-11-06

  Anslagsdatumet: 2018-11-06
  Anslaget tas ner: 2018-11-28
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24

  Anslagsdatumet: 2018-11-05
  Anslaget tas ner: 2018-11-27
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunstyrelsen 2018-10-24

  Anslagsdatumet: 2018-11-05
  Anslaget tas ner: 2018-11-27
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Socialnämnden 2018-10-17

  Anslagsdatumet: 2018-10-25
  Anslaget tas ner: 2018-11-15
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv
 • Kommunfullmäktige 2018-10-18

  Anslagsdatumet: 2018-10-24
  Anslaget tas ner: 2018-11-15
  Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliets arkiv
 • Socialnämndens individutskott 2018-10-17

  Anslagsdatumet: 2018-10-23
  Anslaget tas ner: 2018-11-14
  Protokollets förvaringsplats: Socialförvaltningens arkiv
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2018-10-22

  Anslagsdatumet: 2018-10-22
  Anslaget tas ner: 2018-11-12
  Protokollets förvaringsplats: Överförmyndarkontoret i Kristinehamn

Aktuella kungörelser

Senast uppdaterad: 2018-07-10