Filipstads kommun startsida

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella kungörelser

Aktuella anslag

 • Kommunstyrelsen

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kommunkansliet
 • Gemensam drift- och servicenämnd

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
 • Gemensam drift- och servicenämnd

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kommunledningskontoret, Karlstad
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: budgetberedning

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Offentligt möte vid Bergslagens Räddningstjänst i Karlskoga den 11 oktober kl. 09.00 angående budget 2024 (ingen föranmälan krävs)

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Handlingar för mötet finns tillgängliga på www.brt.se under förbundets digitala anslagstavla
 • Hjälpmedelsnämnden

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Region Värmlands kansli
 • Miljö- och byggnadsnämnden

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Miljö- och stadsarkitektkontorets kansli
 • Socialnämndens individutskott

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Socialnämnden

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Kommunstyrelsens teknikutskott

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Överförmyndarkontoret, Kristinehamn
 • Barn- och utbildningsnämnden

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli
 • Värmlands läns kalkningsförbund

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kalkningsförbundets kansli
 • Kultur- och föreningsutskottet

  Anslagsdatumet: Anslaget tas ner: Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens arkiv

Prenumerera på anslagstavlan

E-postadressen som du lämnar i formuläret behandlas endast för att skicka uppdateringar från denna sida. Ett samtyckesmejl kommer skickas innan e-postadressen sparas. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Du kan avsluta prenumerationen genom att besöka detta formulär igen. Då raderas även e-postadressen från listan.

Hantera prenumeration