Filipstads kommun startsida

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-25

  Anslagsdatumet: 2020-11-25
  Anslaget tas ner: 2020-12-17
  Protokollets förvaringsplats: Miljö- och stadsarkitektkontoret
 • Kommunfullmäktige 2020-11-23

  Anslagsdatumet: 2020-11-24
  Anslaget tas ner: 2020-12-16
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunstyrelsens teknikutskott 2020-11-09

  Anslagsdatumet: 2020-11-24
  Anslaget tas ner: 2020-12-16
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 2020-11-19

  Anslagsdatumet: 2020-11-24
  Anslaget tas ner: 2020-12-16
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2020-11-16

  Anslagsdatumet: 2020-11-23
  Anslaget tas ner: 2020-12-14
  Protokollets förvaringsplats: Pärm på överförmyndarkontoret
 • Socialnämndens individutskott §§ 148-157 2020-11-18

  Anslagsdatumet: 2020-11-19
  Anslaget tas ner: 2020-12-11
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Administrativa nämnden 2020-10-28

  Anslagsdatumet: 2020-11-12
  Anslaget tas ner: 2020-12-04
  Protokollets förvaringsplats: Lönecentrum Kristinehamns kommun
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-09

  Anslagsdatumet: 2020-11-11
  Anslaget tas ner: 2020-12-03
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2020-10-21

  Anslagsdatumet: 2020-11-06
  Anslaget tas ner: 2020-11-28
  Protokollets förvaringsplats: Brandstationen i Kristinehamn

Aktuella kungörelser