Filipstads kommun startsida

Digital anslagstavla

På den digitala anslagstavlan hittar du alla aktuella anslag och kungörelser i Filipstads kommun.

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att kommunens handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Aktuella anslag

 • Socialnämnden 2019-03-13

  Anslagsdatumet: 2019-03-21
  Anslaget tas ner: 2019-04-12
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Individutskottet 2019-03-13

  Anslagsdatumet: 2019-03-21
  Anslaget tas ner: 2019-04-12
  Protokollets förvaringsplats: Socialnämndens kansli
 • Administrativa nämnden 2019-02-15

  Anslagsdatumet: 2019-03-21
  Anslaget tas ner: 2019-04-11
  Protokollets förvaringsplats: Lönecentrum Kristinehamns kommun
 • Kommunfullmäktige 2019-03-14

  Anslagsdatumet: 2019-03-20
  Anslaget tas ner: 2019-04-11
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Hjälpmedelsnämnden 2019-03-07

  Anslagsdatumet: 2019-03-20
  Anslaget tas ner: 2019-04-11
  Protokollets förvaringsplats: Region Värmlands kansli
 • Miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20

  Anslagsdatumet: 2019-03-20
  Anslaget tas ner: 2019-04-11
  Protokollets förvaringsplats: Miljö- och stadsarkitektkontoret
 • Östra Värmlands Överförmyndarnämnd 2019-03-18

  Anslagsdatumet: 2019-03-18
  Anslaget tas ner: 2019-04-08
  Protokollets förvaringsplats: Överförmyndarkontoret i Kristinehamn
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-04

  Anslagsdatumet: 2019-03-15
  Anslaget tas ner: 2019-04-08
  Protokollets förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli
 • Bergslagens Räddningstjänst 2019-02-27

  Anslagsdatumet: 2019-03-14
  Anslaget tas ner: 2019-04-05
  Protokollets förvaringsplats: Brandstationen i Kristinehamn
 • Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12

  Anslagsdatumet: 2019-03-14
  Anslaget tas ner: 2019-04-05
  Protokollets förvaringsplats: Barn- och utbildningsförvaltningen

Aktuella kungörelser

Senast uppdaterad: 2019-01-02