Filipstads kommun startsida
Denna funktion använder "Google Översätt" för att maskinöversätta sidan. Filipstads kommun ansvarar inte för korrektheten i översättningen.
Filipstads logotyp

Junibacken

Förskolan Junibacken ligger centralt i Filipstad. Med skogen alldeles inpå knuten där vi förutom alla fåglar kan studera både rådjur och ekorrar från fönstret.

Förskolan har tre avdelningar för barn i åldrarna 1-6 år. Avdelningarna heter Ekorren, Nyckelpigan och Tallkotten.

Öppettider är kl. 05.30 – 17.30. Alla röda dagar är det stängt.

Verksamheten leds av en förskolechef som tillsammans med arbetslagen leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.Vi vill:

 • ge barnen en start, som gör att de tror på sig själva och är trygga i sina egna uppfattningar
 • att barnen ska utveckla sin förmåga att visa hänsyn och ta ansvar
 • lägga grunden till ett livslångt lärande och aktivt sökande efter kunskap
 • att barnen ska trivas och tycka att det är roligt att gå till förskolan
 • ge barnen stort utrymme för lek och egna intressen
 • att förskolans miljö ska vara inspirerande, trygg och lärorik

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Detta innebär:

 • grunden för en god kommunikation mellan förskolan och hemmet läggs under inskolningen.
 • föräldern deltar aktivt för att visa barnet att förskolan är en bra och trygg plats
 • inga separationer sker mellan föräldern och barnet under de tre första dagarna
 • föräldern är ansvarig för sitt barn och sköter dess omsorg – pedagogerna får därigenom kunskaper om det nya barnet
 • barnet får i lugn och ro bekanta sig med den nya miljön. Pedagogerna ger bekräftelse och uppmärksamhet när barnet tar kontakt

Lunch får vi från centralköket i Filipstad, medan frukost och mellanmål tillreds på förskolan.

Förskolans verksamhet styrs utifrån Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö). Likabehandlingsplanen presenterar förskolans arbete för att främja allas lika värde samt åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkning.

Styrdokument

Kontaktinformation

Förskolan Junibacken

Postadress
Lasarettsgatan 25
682 34 Filipstad

Ekorren 0590-612 92
Nyckelpigan 0590-613 16
Tallkotten 0590-613 14
Fax 0590-615 75

Kontaktinformation

Förskolechef - Lena Löwbäck

Telefonnummer
0590‑613 04

Senast uppdaterad: 2017-08-29