Filipstads kommun startsida

Junibacken

Förskolan Junibacken. Ett rött trästaket med en klätterställning i flera färger närmast i bild och ett rött hus med vita knutar i bakgrunden

Förskolan Junibacken ligger centralt i Filipstad. Vi har skogen alldeles inpå knuten där vi kan studera både fåglar, rådjur och ekorrar från fönstret.

Förskolan har tre avdelningar med åldersindelade grupper; Nyckelpigan med de yngsta barnen, Ekorren med barn i mellanåldern och Igelkotten med de äldsta barnen.

Förskolan Junibacken ligger i slutet av en gata med närhet till stad och skog. Förskolan präglas av den härliga omkringliggande naturen. Den fina gårdens utmanande och variationsrika miljö lockar barnen till härlig lek. Närmiljön inbjuder till uteaktiviteter såsom skogspromenader, skidåkning, med mera. Igelkotten jobbar med Friluftsfrämjandets material ”Skogsmulle”, medan övriga avdelningar låter sig inspireras av samma material.

Öppettider är klockan 05.30–17.30. Alla röda dagar är det stängt.

Verksamheten leds av en förskolechef som tillsammans med arbetslagen leder det pedagogiska utvecklingsarbetet. Våra styrdokument är Skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö).

Vi vill:

 • ge barnen en start, som gör att de tror på sig själva och är trygga i sina egna uppfattningar.
 • att barnen ska utveckla sin förmåga att visa hänsyn och ta ansvar.
 • lägga grunden till ett livslångt lärande och aktivt sökande efter kunskap.
 • att barnen ska trivas och tycka att det är roligt att gå till förskolan.
 • ge barnen stort utrymme för lek och egna intressen.
 • att förskolans miljö ska vara inspirerande, trygg och lärorik.

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att:

 • grunden för en god kommunikation mellan förskolan och hemmet läggs under inskolningen.
 • föräldern deltar aktivt för att visa barnet att förskolan är en bra och trygg plats.
 • inga separationer sker mellan föräldern och barnet under de tre första dagarna.
 • föräldern är ansvarig för sitt barn och sköter dess omsorg – pedagogerna får därigenom kunskaper om det nya barnet.
 • barnet får i lugn och ro bekanta sig med den nya miljön. Pedagogerna ger bekräftelse och uppmärksamhet när barnet tar kontakt.

Lunch får vi från centralköket i Filipstad, medan frukost och mellanmål tillreds på förskolan.

Kontaktinformation Förskolan Junibacken

Postadress
Lasarettsgatan 25
682 34 Filipstad

Igelkotten: 072-599 03 68

Ekorren: 072-599 03 69

Nyckelpigan: 072-599 03 75

Kontaktinformation Rektor - Marie Ludvigsson

Telefonnummer
0590‑60 88 51