Filipstads kommun startsida

Villekulla

Förskolan Villekulla ett gult enplans hus med gråa och röda markiser och ett grönt staket kring lekparken utanför.

Förskolan Villekulla ligger i Lesjöfors cirka 3,5 mil norr om Filipstad och är inrymd i Stålvallaskolan.

Från hösten 2019 finns avdelningarna Masken och Igelkotten i södra längan. Vi arbetar för att skapa bra förutsättningar för barns utveckling och lärande och har därför åldersindelade grupper.

Förskolan ligger nära skogen, sporthall, skidspår, skridskobana, vilket är mycket positivt då utevistelse och rörelse är viktiga ingredienser i verksamheten.

Förskolans vardag bygger på samverkan, vilket betyder att vi samverkar med fritids för öppning och att det kan vara personal från övriga avdelningar som öppnar och stänger. För att skapa trygghet för våra yngsta barn så öppnar vi på Igelkotten.

Vi arbetar utifrån en kommunövergripande föräldrasamverkansplan där vi bland annat använder oss av föräldraaktiv introduktion som innebär att:

  • Den främjar en trygg relation.
  • Barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan att vara i verksamheten tillsammans med vårdnadshavare.
  • Pedagogerna finns i er närhet men tar aldrig barnet från föräldern.

Förskolan Villekulla är en mötesplats för människor från olika sociala miljöer och kulturer. Att stödja barns språkutveckling och den kulturella mångfalden är en viktig uppgift för förskolan.

Vi arbetar för att alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet och delaktighet. Arbetet genomsyras generellt av respekt för varje barns integritet.

Varje barn ska känna sig sedd och bekräftad och se tillbaka på sin tid i förskolan med glädje.

Välkomna till oss!

Kontaktinformation Förskolan Villekulla

Telefonnummer
0590‑17 31 40
Besöksadress
Stålvallaskolan
Postadress
Box 1006
680 96 Lesjöfors

Kontaktinformation Rektor - Malin Henrixon

Telefonnummer
0590‑60 88 51