Filipstads kommun startsida

Nattis (förskolan Lyckan)

Förskolan Lyckan rött enplans hus med vita knutar och gräsmatta runt omkring

Nattis leds av en förskolechef som tillsammans med arbetslaget leder det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Nattis är en pedagogisk verksamhet som har öppet kväll, natt och helg och är en av fyra avdelningar på förskolan Lyckan.

Nattis är centralt belägen med närhet till naturen och den fantastiska gården erbjuder stora lekytor med bl.a. motorikbana, utmanande klättermöjligheter, grillplats och kompisgungor. Barnen är i åldrarna 1-12 år och i arbetet tas stor hänsyn till barnens önskemål om aktiviteter. Nattis samarbetar med förskolan Lyckans dagavdelningar.

Arbetet med att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande inom områden så somkreativitet, ansvar, genomförande, sociala relationer, empati och kommunikation är lika viktigt varje dag. Lärandet på förskolan sker varje dag i samspel med varandra. Att bli bekräftad i det man kan stärker självkänslan. Pedagogerna ska inspirera och skapa förutsättningar för lärandet.

Skollagen, läroplan för förskolan och fritidshem ska vara vägledande i verksamheten. 

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion.

Detta betyder:

  • att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara
  • att det främjar en trygg relation till er vårdnadshavare och ert barn
  • att det innebär tydlighet, det är du som under inskolningen tar hand om ditt barn
  • att pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern
Soffgrupp med färggranna böcker på väggen

Kontaktinformation Rektor - Katarina Magnusson

Kontaktinformation Nattis

Telefonnummer
072‑560 86 44
Besöksadress
Värmlandsgatan 11
Postadress
682 31
Filipstad