Filipstads kommun startsida

Lyckebo

Förskolan Lyckebo. Beige stenhus, två våningar, med en lekpark utanför med gungor och liten klätterställning, gröt staket runt hela lekparken.

Förskolan Lyckebo är centralt belägen med närhet till centrum och Spångbergsgymnasiet.

Om förskolan Lyckebo

Lyckebo består av tre avdelningar som heter Humlan, Myran, Rävlyan och har för närvarande öppet alla vardagar mellan klockan 05.30-17.30. Arbetssättet är åldersindelat för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar. 

Förskolan Lyckebo kännetecknas av:

  • en trivsam och trygg miljö där alla är välkomna och sedda
  • ett förhållningssätt som utgår från demokratiska grunder där alla är lika värda
  • ett medforskande arbetssätt
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är delaktiga, känner tillit och respekt för varandra
  • allas inneboende resurser skall uppmärksammas och uppmuntras

För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling är arbetssättet på Lyckebo åldersindelat. Alla avdelningar samarbetar för att skapa en känsla av gemenskap. Samarbetet underlättar övergångarna för barnen, det blir naturligt att umgås med alla, det ger också goda möjligheter för barnen att samspela, utvecklas och lära med alla åldrar.

Likabehandlingsplan förskolan Lyckebo Pdf, 288 kB.

Förskolan Lyckebo lekplats

Telefonnummer:

070‑198 23 14, 0590‑61293

Postadress:

Fogdevägen 1
682 31 Filipstad

Telefonnummer:

070‑371 83 96, 0590‑61286

Postadress:

Fogdevägen 1
682 31 Filipstad

Telefonnummer:

072‑242 71 85, 0590‑61288

Postadress:

Fogdevägen 1
682 31 Filipstad