Filipstads kommun startsida

Lyckebo

Förskolan Lyckebo. Beige stenhus, två våningar, med en lekpark utanför med gungor och liten klätterställning, gröt staket runt hela lekparken.

Förskolan Lyckebo är centralt belägen med närhet till centrum, Spångbergsgymnasiet och Strandvägsskolan.

Om förskolan Lyckebo

Lyckebo består av tre avdelningar som heter Humlan, Myran, Rävlyan och har öppet mellan klockan 05.30-17.30. Arbetssättet är åldersindelat för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar. 

Förskolan är första delen i utbildningskedjan, alla som arbetar här har ett uppdrag som är kopplat till Barnkonventionen, Skollagen och förskolans läsoplan. Lyckebo har en Likabehandlingsplan som ska presentera arbetet med att främja allas rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering.

Förskolan Lyckebo kännetecknas av:

  • en trivsam och trygg miljö där alla är välkomna och sedda
  • ett förhållningssätt som utgår från demokratiska grunder där alla är lika värda
  • ett medforskande arbetssätt
  • en lustfylld och positiv atmosfär där alla är delaktiga, känner tillit och respekt för varandra
  • allas inneboende resurser skall uppmärksammas och uppmuntras

För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sin utveckling är arbetssättet på Lyckebo åldersindelat. Alla avdleningar samarbetar för att skapa en känsla av gemenskap. Samarbetet underlättar övergångarna för barnen, det blir naturligt att umgås med alla, det ger också goda möjligheter för barnen att samspela, utvecklas och lära med alla åldrar.

Vi använder oss av föräldraaktiv introduktion. Detta betyder:

  • att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara.
  • att det främjar en trygg relation till er vårdnadshavare och ert barn.
  • att det innebär tydlighet, det är du som under inskolningen tar hand om ditt barn. Byter blöjor klär på och av osv.
  • att pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogen tar aldrig barnet ifrån föräldern.

I Lyckebos arbetsplan beskrivs vilka kunskaps- och värdegrundsmål förskolan kommer att fokusera på under läsåret. Där beskrivs också vilka metoder som kommer att användas.

Förskolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I våra rapporter beskriver vi hur vi har nått målen i läroplanen, när det gäller lärande och värdegrund.

Förskolan Lyckebo lekplats

Kontaktinformation Rektor - Katarina Magnusson

Kontaktinformation Rävlyan

Telefonnummer
070‑198 23 14
Postadress
Fogdevägen 1
682 31 Filipstad

Kontaktinformation Humlan

Telefonnummer
070‑371 83 96
Postadress
Fogdevägen 1
682 31 Filipstad

Kontaktinformation Myran

Telefonnummer
072‑242 71 85
Postadress
Fogdevägen 1
682 31 Filipstad